hv_956_nykursrekkehv_956_nykursrekkehttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=618/media/PubImages/Lagførerkurs.jpg

Ny kursrekke

Fra 1. januar startet Heimevernets skole- og kompetansesenter nye kurs for spesialister (OR) og generalister (OF). Dette er to karrieresystem som skal fylle HV med både bredde- og dybdekompetanse.

– Ordningen for militært ansatte (OMT) er kommet for å bli, også i Heimevernet. Da må utdanningen tilpasses dette, sier kursansvarlig ved Heimevernets skole- og kompetansesenter (HVSKS) på Dombås, Jaenette Håvimb. Hun sier det første året blir et prøveår ettersom dette er upløyd mark.

– Vi må evaluere kursene etter hvert som de holdes og være åpne for at vi må justere noe, sier hun.

Hvert år utdanner skolen mellom 1.000 og 1.300 kursdeltakere. Skolen har i tillegg kompetanse innen vintertjeneste, jegertjeneste, skarpskyting og trening i maktanvendelse. Kursene er i utgangspunktet tilrettelagt for Heimevernet, men HVSKS har også flere kurs med deltakere fra andre forsvarsgrener. Fra 1. januar tilbyr de muligheten til å kurse spesialistene på en bedre måte enn tidligere.

– Lagførerkurset ligger i bunn og er felles for alle. Der får deltakerne opplæring i stridsteknikk og lederskap. Kurs nummer to er mer fagspesifikk, forteller Håvimb. Etter lagførerkursene deler kursrekken seg i to søyler. En søyle for de som ønsker en offisersutdanning og en for spesialistbefal.

OR OG OF

– Hensikten med å skille utdanningsløpet mellom generalisten og spesialisten er et ønske om å rendyrke rollene, sier Håvimb. OR (other ranks) er mannskap som skal bli dyktige i praktisk utførelse av stridsteknikk, mens OF skal bli best i taktikk, planlegging og ledelse.

Da de nye kursene ved HVSKS ble utarbeidet ble det lagt vekt på enkelhet. Dette ved å fokusere på at deltakerne skulle bli bra på enkle driller og rutiner i stedet for dårlige på avanserte teknikker. Det som undervises skulle være gjenkjennelig for lag, tropp og område. Kursene skulle også ha et tydelig krigsfokus der skyting, grunnleggende stridsteknikk, taktikk og miljøbeherskelse var viktig.

KURSREKKEN

Når det kommer til selve kursrekken er OF-søylen delt i tre etter gjennomført lagførerkurs mens OR-søylen er delt i to fra OR 4-7 (se grafikk på neste side). Sersjantene gis mulighet til å utdanne seg fra troppssersjant innenfor en rekke troppetyper og opp til troppssersjant. Offiserene går det tradisjonelle løpet fra troppssjef, taktisk offiserskurs til områdesjef.  

Innføringen av det nye systemet, som er innført i hele Forsvaret, skal møte behovet for erfaring, kontinuitet og spesiell kompetanse. Norge var det siste NATO-landet med et «enhetsbefalssystem». Teknologisk utvikling, sammensatte og komplekse operasjoner og stadig mer avanserte våpenplattformer øker naturlig nok behovet for personell som har erfaring og spesialisert kompetanse.

– De nye kursene er tatt godt imot av distriktene og vi håper sjefene ser nytten og betydningen av å utdanne distriktet sitt, sier Håvimb. 

Publisert 22. juni 2018 15:23.. Sist oppdatert 22. juni 2018 15:33.