hv_958_nysjefforbergenhushv_958_nysjefforbergenhushttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=622/media/PubImages/HV09 4.jpg
hv_958_nysjefforbergenhushv_958_nysjefforbergenhushttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=623/media/PubImages/HV09 3.jpg
hv_958_nysjefforbergenhushv_958_nysjefforbergenhushttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=624/media/PubImages/HV09 2.jpg
hv_958_nysjefforbergenhushv_958_nysjefforbergenhushttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=625/media/PubImages/HV09.jpg

Ny sjef for Bergenhus

Fredag 10. august overtok oberstløytnant Christoffer Thomas Knutsen som sjef for Bergenhus heimevernsdistrikt 09.

- Med din tunge operative bakgrunn og lange erfaring er jeg sikker på at du vil lede HV-09 på en god måte gjennom å løse oppdrag og ta vare på dine soldater, meddelte sjef for Heimevernet, Eirik Kristoffersen i talen under sjefsskiftet.

APPETITT FOR HV

Oberstløytnant Christoffer Thomas Knutsen startet sin tjeneste i Forsvaret på befalsskolen for infanteriet i 1992, etterfulgt av flere jobbet i jegeravdelinger i Finnmark (GP og GSV), flere års tjeneste og utenlandsdeployeringer med Telemark Bataljon og har gått Forsvarets stabsskole. De siste årene har han jobbet i flere seksjoner i Operasjonsavdelingen i Forsvarsstaben.

 Det var i forbindelse med arbeidet i Forsvarsstaben han fikk skjerpet appetitten for en jobb i Heimevernet. 

- Jeg lærte mye om HV da jeg jobbet med totalforsvaret og hadde kontakt med Forsvarets sivile samarbeidspartnere. Etter en samtale med Eirik Kristoffersen, der han spurte hva slags jobb jeg kunne tenke meg, var saken klar. Distriktssjef i Bergenhus heimevernsdistrikt 09 ble svaret, forteller Knutsen. Han har tidligere hatt Ingvar Seland som sjef og mentor.

- Et HV-distrikt kan sammenlignes med en odelsgård du tar over, og som du må prøve å levere videre i litt bedre stand enn det den var da du tok over, forteller Knutsen.

 DEN BESTE JOBBEN

Oberstløytnant Ingvar Seland har vært distriktssjef for Bergenhus heimevernsdistrikt 09 siden august 2014.

- Å være sjef for Bergenhus heimevernsdistrikt 09 er den beste jobben jeg har hatt. Spennet i ansvar og oppgaver har vært svært stort. Skal jeg trekke frem én ting må det være samarbeidet med militære og sivile samarbeidspartnere i regionen, noe som har vært veldig lærerikt og givende.

 - Da jeg overtok jobben for fire år siden sa jeg at jeg baserer mitt lederskap på verdier. I tillegg til Forsvarets kjerneverdier er familie, tillit, gjensidig forståelse samt ansattes kompetanse og trivsel viktig for meg. Jeg håper og tror at jeg har klart å leve dette ut i praksis, og at distriktet overleveres i litt bedre stand enn det jeg overtok for fire år siden, sier Seland.

Han begynner i ny stilling i Heimevernsstaben, hvor han overtar som seksjonssjef med ansvar for øving, trening, utdanning og evaluering. Generalmajor Eirik Kristoffersen hadde mange lovord om oberstløytnant Seland.

- Ingvar Seland har ledet HV-09 på en meget god måte. Å være distriktssjef i Heimevernet krever gode lederegenskaper, evne til tett samarbeid med sivile myndigheter, kompetanse til å planlegge og lede krisehåndtering. Gjennom sin tid i HV-09 har Seland utviklet distriktet til å få en god situasjonsforståelse. Både gjennom sitt eget distrikt, men ikke minst gjennom et utstrakt sivilt-militært samarbeid. Dette samarbeidet har bidratt til at totalforsvarskonseptet har blitt betydelig utviklet og styrket ved Bergenhus heimevernsdistrikt, avslutter Eirik Kristoffersen.

Publisert 10. august 2018 15:06. av Tore Ellingsen. Sist oppdatert 11. august 2018 10:21.