hv_988_nysjefihv03hv_988_nysjefihv03http://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=742Oberstløytnant Moten Sundal har overtatt som sjef for HV-03 etter oberstløytnant Per Kristian Dahl. Sjef Heimevernet, generalmajor Eirik Kristoffersen, sto for skiftet. Foto: Asgeir Spange Brekke/media/PubImages/bergen.jpg

Ny sjef i HV-03

Onsdag 3. april tok oberstløytnant Morten Sundal over som distriktssjef for Telemark og Buskerud heimevernsdistrikt 03.
​Oberstløytnant Morten Sundal er ifølge han selv en trøndersk østerdøl etter mange år på Rena.  Nå gleder Sundal seg til å ta fatt på en, for han, «ukjent» oppgave.

- Jeg kjenner meg selv igjen i det HV står for, og har lyst til å ta del i og bidra til den utviklingen vi ser i HV i dag. Spennet i arbeidsoppgaver og samarbeidsaktører gir jobben en større dimensjon og et stort ansvar. Jeg håper og tror at jeg vil være en person som vil kunne virke samlende, og bidra til økt tillitt og samarbeid internt i distriktet og med våre samvirkepartnere, forteller Sundal.

ORDEN OG STRUKTUR

Sundal tok over som sjef etter oberstløytnant Per Kristian Dahl.

- Oberstløytnant Per Kristian Dahl har gjort en strålende innsats som sjef for HV-03 og for det har jeg tildelt han Heimevernets fortjenestemedalje som er HVs høyeste utmerkelse. Han forlater et distrikt i god orden og struktur. Sjef HV har disponert han flere ganger til andre oppgaver, blant annet til Landmaksutredningen. Nå er jeg glad for at han deltar i arbeidet med å se på Heimevernets fremtid. Heimevernet trenger offiserer som PK Dahl, sa sjef Heimevernet, generalmajor Eirik Kristoffersen under onsdagens sjefsskifte.

- Nå er det Morten Sundal som overtar og jeg er trygg på at HV-03 er i trygge og kompetente hender, sa generalmajoren.

STORT ANSVAR

- Jeg liker utfordringer og det å prøve meg på det «ukjente» i HV gleder jeg meg til. I tillegg liker jeg å få mennesker og system til å virke sammen og fungere best mulig i felles retning. Samspill og trivsel er for meg viktige dimensjoner i det å få en prestasjonsgruppe til å fungere sammen, sier Sundal.

 

 

hv_988_nysjefihv03hv_988_nysjefihv03http://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=743/media/PubImages/bergen3.jpg

Arbeidsoppgavene i HV distriktet er mange og store, men det skremmer ikke den nye HV-03 sjefen.

-  Spennet i arbeidsoppgaver og samarbeidsaktører er stort, både militært og sivilt, men det blir en positiv utfordring. HV løser sine oppgaver og oppdrag hver dag og utgjør en sentral og avgjørende rolle i landmakten og i totalforsvardimensjonen. HV sin rolle er med dagens trusselbilde mer aktualisert, noe vi blant annet ser med styrkingen av HV i Finnmark sammen med Hæren, sier oberstløytnanten.


OPERATIV EVNE

- Det første jeg vil gjøre er å bli kjent med distriktet, herunder vårt ansvarsområde og menneskene som er i HV-03. Videre vil jeg bli kjent med de sivile beredskapsaktørene i distriktet og videreføre det gode samvirket med andre deler av beredskapsfamilien. Min jobb vil være å sørge for at HV-03 virker best mulig med det vi har og videreutvikle vår operative evne. Da må jeg først bli bedre kjent med hvem og hva vi er, avslutter HV-03s nye sjef oberstløytnant Morten Sundal. 
Publisert 4. april 2019 14:18. av Asgeir Spange Brekke. Sist oppdatert 11. april 2019 13:23.