hv_1091_øvelseriheimevernetuhv_1091_øvelseriheimevernetuhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1079/media/PubImages/20190513_ODA_8169.jpg

Øvelser i Heimevernet utsettes

Sjef Heimevernet har besluttet at planlagt trening, øving og noe kursvirksomhet utsettes på grunn av spredningen av Koronavirus.
Heimevernet løser skarpe oppdrag som normalt. For å ivareta personellet vil tiltak for å hindre ytterligere spredning av viruset bli gjort. Situasjonen vurderes fortløpende i samråd med forsvarets ledelse og Forsvarets sanitet.
 

Beredskapen opprettholdes

Alt HV-personell som har mottatt en innkalling til tjeneste i mars og april 2020 vil få en direkte melding fra eget distrikt dersom de ikke skal møte til tjeneste i henhold til
innkallingen. Heimevernet opprettholder normal beredskap og er klar for oppdragsløsning som normalt. 

Endringene i Heimevernets aktiviteter i tiden som kommer bidrar til å opprettholde stridsevne slik at Heimevernet er best mulig i stand til å støtte det sivile samfunn dersom dette blir påkrevd.
 

Unngå risiko

Norske helsemyndigheter informerte tirsdag 10. mars 2020 om at spredningen av Koronaviruset var kommet i en ny fase hvor sporing av smitte ikke lenger var mulig.
 
Ved å utsette øvingsaktivitet reduserer vi risiko for smitte blant personell i Heimevernet og at vi bidrar til spredning. Helsevesenet blir heller ikke belastet med eventuell prøvetaking eller sykdom. 


Publisert 11. mars 2020 17:09. av Kristian Kapelrud.