1400 soldater med felles fokus

ØVELSE: Årets storøvelse på Vestlandet er i gang, øvelse Bjørgvin. Innsatsstyrke Bjørn West, Salamander og fem lokale HV-områder er i gang med å trene samarbeid og koordinering mellom de beredskapsaktørene som sørger for vår felles samfunnssikkerhet.
​Andre deltakere er: Sjøforsvaret, Forsvarets logistikkorganisasjon, Cyberforsvaret, Politiet, Brannvesenet, Helse Bergen, Bergen havn, Telenor, Statens vegvesen og en rekke kommuner.

Uforutsette hendelser

Det er mange etater i Norge som har et felles ansvar for sikkerheten – dette krever at etatene kjenner hverandre.

 – For å kunne virke sammen når uforutsette hendelser skjer, er det viktig at vi øver sammen, sier oberstløytnant, Ingvar Seland, sjef HV-09.  – Øvelsen har fokus på å sikre samfunnsviktig infrastruktur i en tenkt krisesituasjon, forklarer Seland.

Bergenhus er ikke bare en historisk festning midt i Bergen by. Det er også oppsetningssted for flere lokale HV-områder og krigshovedkvarter for HV-09. Det bærer nå festningen preg av. Nede på sletta utenfor festningen, med det betegnende navnet Koengen er det nå fullt av lagstelt og HV-soldater. 

God bevoktning

Soldater fra Bergen Øst HV-område sørger for at distriktsstaben kan lede sine tropper under god bevoktning. HV er en militær beredskapsorganisasjon som primært løser militære oppdrag relatert til militære objekter. Ved behov og etter anmodning om bistand kan mine HV-soldater beskytte sivil infrastruktur og støtte sivile myndigheter, poengterer Seland.

Presse og informasjonsansvarlig for øvelsen er:
Rune Haarstad, mobil: 952 54 010

Publisert 17. september 2014 17:38..