25 år med prestetjeneste

25-års innsats for å gjøre militære sjefer, og soldater i Heimevernet (HV) bedre rustet til krevende oppdrag markeres på Setnesmoen (HV-11) i uke 13.
Prestetjenesten i HV ble etablert i 1989 og feirer 25-års jubileum i år. Den fikk i 2005 en sentral rolle med HVs kulturreform med fokus på verdier og holdninger.
 
- Prestene i HV er rådgivere for sjefene, de underviser soldatene i spørsmål rundt etikk og holdninger, de holder gudstjenester, bønn på linja. I tillegg er de også samtalepartnere for HV-soldatene ved livets små og store utfordringer, forklarer major Elling Erichsen som leder prestetjenesten i HV.
 

Bedre rustet til å utføre krigens oppgaver

Disse tjenestene utfører de for heimevernets 45 000 kvinner og menn over hele landet. Dette er lokale prester som tjenestegjør i sine lokale HV-distrikter som HV-soldat og prest.
 
- Den siste utviklingen er et stadig større fokus på å gjøre den vanlige HV-soldat bedre rustet til å utføre krevende oppdrag. Et av de sentrale tiltakene er RAM-rogrammet (respekt - ansvar - mot) og gjennomføres med alle HV-soldater, poengterer Erichsen.
 
Jubileet markeres i Setnesmoen leir hos Møre- og Fjordane heimevernsdistrikt 11, med en samling av feltprestene, besøk av Generalinspektøren for HV, samt Prostevisitas.
 
Bilde: Viser en feltgudstjeneste under en HV-øvelse i Nord-Norge.
Publisert 24. mars 2014 15:00..