3 500 HV-soldater øver fra nord til sør

ØVELSE: Denne uken øver 3 500 HV-soldater i nord og i sør. Både innsatsstyrker og HV-områder er synlige i og utenfor byer og tettsteder til lands og til vanns. Viktig militær og sivil infrastruktur beskyttes.
Heimevernet er inne i en hektisk øvingsperiode. Forrige uke avsluttet HV-12 sin største øvelse i Midt-Norge i 2014 med ca. 800 soldater. Under øvelse Trøndelag løste blant annet innsatsstyrke Rype sitt oppdrag ved hjelp av Bell 412 taktiske transporthelikoptre for å styrkebeskytte Ørland hovedflystasjon sammen med Ørlands egen vakt- og sikringsstyrke. I fremtiden blir hovedflystasjonen Luftforsvarets hovedbase for kampflyet F-35. 

Kampkraft

Denne uken pågår øvelsene Djerv (1 600 soldater) i Telemark, Bjørgvin (1 400 soldater) i Bergensområdet og Salten (500 soldater) i Bodø-området – totalt ca. 3 500 soldatene. Fellesnevneren er å øve soldatene i å gjennomføre militære operasjoner i Heimevernets territorielle ansvarsområde for å utvikle kampkraften. Dette for å stå best mulig rustet til å kunne håndtere oppdukkende episoder og kriser – også sammen med andre beredskapsaktører som ivaretar samfunnssikkerheten. 

Samøve

Felles aksjoner med eksempelvis politiet – som under øvelse Djerv – gir nødvendig kunnskap og kjennskap med tanke på at Forsvaret skal kunne bistå når politiet anmoder om støtte. Også andre beredskapsaktører som helsevesen, brann, sivilforsvar, kommune og fylkesmann er involvert i HVs øvingsscenarier. For å kunne virke sammen når uforutsette hendelser skjer, er det viktig å øve sammen. 

Landsdekkende

Å øve er ett av de viktigste elementene for å gi det norske samfunnet beredskapsklare militære avdelinger. HV er med sin tilstedeværelse i by og bygd samt kystnære farvann et godt bidrag til den grunnleggende sikkerheten for befolkningen med sine totalt 45 000 kvinner og menn.

– Når det usannsynlige blir sannsynlig, skal HV være en robust organisasjon som kan håndtere den usikkerhet og det kaos som oppstår, poengterer Heimevernets generalinspektør Tor Rune Raabye. 

Treningsminimum

Han legger til at HV antakelig vil være en av de første sikkerhetsaktørene som møter en oppdukkende trussel. – Dette krever godt trente avdelinger som har et minimum av trening og øving. Viktige ingredienser i dette er derfor øvelser som Trøndelag, Djerv, Bjørgvin, Salten og Njord, påpeker generalmajor Raabye.

Njord

Og i neste uke braker det løs med øvelse Njord, når 500 soldater setter sitt preg på Lofoten og Vesterålen i regi av Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16.  ​

HEIMEVERNET HOVEDOPPGAVER


- Ivareta det lokale territorielle ansvaret
- Vakthold og sikring av viktige militære og sivile og sivile objekter
- Nasjonal krisehåndtering
- Bistand til politiet
- Støtte til det sivile samfunnet ​​​​​​​​​​​​

FRA SØR TIL NORD

Øvelse Djerv (Telemark og Buskerud HV-distrikt 03)
ca. 1 600 soldater (05. – 11. sept) 

Øvelse Bjørgvin (Bergenhus HV-distrikt 09)
 ca. 1 400 soldater (07. – 14. sept)

 ca. 500 soldater (08. – 13. sept)

Publisert 17. september 2014 17:44..