Friheten er ikke gratis

Med disse fire ordene ønsker Rønneberg at alle generasjoner skal kunne ta lærdom av hans generasjons bitre erfaringer under 2. verdenskrig og jobbe for at det aldri skal skje igjen: Frihet er ingen selvfølge! - Vi har ikke fått friheten vår gratis.
​Joachim Rønneberg var en ung gutt da han flyktet til England i 1941, knapt 21 år. 
Etter en hasardiøs overfart over Nordsjøen med en fiskeskøyte ankom Joachim Shetland og dro siden rett til London. London ble på den tiden et samlingspunkt for alle nordmenn som ønsket å ta dra tilbake til Norge for å drive nazistene ut av landet. 

Kompani Linge

Mange møtte der kaptein Martin Linge som hadde fått i oppdrag av Britiske SOE (special operations executive) å rekruttere nordmenn til et kompani som skulle drive sabotasjeaksjoner eller større raid i Norge på kommando av det britiske forsvaret.

Joachim ble der rekruttert av Martin Linge og forfremmet til fenrik. Joachim, nå 23 år, fungerte som instruktør i kompaniet en stund før han ble plukket ut til å lede en gruppe kalt «Gunnerside«.

Tungtvannsaksjonen

De fikk det vanskelige oppdraget å sprenge tungtvannsanlegget på Rjukan.
Britene hadde allerede mistet over 41 mann i flere tidligere mislykkede raid mot nettopp dette anlegget samt flere bombetokt hadde blitt utført uten noen som helst uttelling i målet.

Ingen ble sett av de tyske vaktene til tross for ekstremt vanskelig terreng og ingen skudd ble avfyrt under hele aksjonen samt målet ble sprengt. Deler av gruppen flyktet på ski over til Sverige for så å komme seg tilbake til London for å komme seg ut på nye oppdrag. Andre deler av gruppen ble igjen for å drive motstandsarbeid i Norge under resten av krigen.

Sabotasjeaksjonen som pensum

Denne aksjonene har blitt sett på som krigens mest vellykkede sabotasjeaksjon og er fortsatt til den dag i dag pensum for krigsskolekadetter og spesialstyrker i Norge og utlandet.

Joachim Rønneberg ledet mot slutten av krigen også operasjon «Fieldfare» hvor han hadde med seg Birger Strømsheim og Olav Aarsæther og de ble sluppet i fallskjerm over Veltdalen hvor de så slo leir i Tafjordfjella for å kunne drive sabotasjeaksjoner mot tysk infrastruktur særlig mot Raumabanen i Romsdalen hvor de etter 10 måneders venting endelig fikk ordren om å sprenge Stuguflåten bru i januar 1945. Langt til fjells lå de tre soldatene i ukesvis pakket inn i soveposene sine for å kunne holde varmen i flere minusgrader og det gikk måneder før de fikk flyforsyninger.

Erfaringene fra disse aksjonene tok Joachim med seg videre etter krigen og engasjerte seg sterkt i Aalesunds skiklubb og Ålesund-Sunnmøre turistforening der han blant annet var med på å starte avisen, Fjellposten.

Teamarbeid var nøkkelen

Joachim har hele tiden vært klar på at det var teamarbeid som gjorde aksjonene mulige og han ønsket ikke at man skulle lage underholdning av krigen. Men siden har han via forelesninger og møter med barn, unge og eldre videreformidlet at nye generasjoner må ta lærdom og ikke gjenta de samme feilene som hans generasjon gjorde. Mange har fått med seg Joachims forelesninger hvor han forteller om tiden i Kompani Linge.

Hedres med statue i Ålesund

I dag, 69 år etter krigen, på 95 årsdagen til Joachim Rønneberg ble han hedret med en statue laget av kunstneren Håkon Anton Fagerås. Statuen består av en granittsokkel og Joachim i positur mens han entrer lendet. Joachim var meget klar på under utformingen at navnene på alle som var med på aksjonene Fieldfare og Gunnerside måtte stå på statuen og at den var for å hedre alle som gav sitt liv for Norges frihet.

Prinsesse Astrid, fru Ferner stod for selve avdukingen men blant gjestene var også forsvarssjef Haakon Brun-Hanssen, fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) og de amerikanske og britiske militærattacheene til Norge.

Kompani Linge dannet grunnlaget for Heimevernet

Distriktssjef for Møre og Fjordane heimevernsdistrikt Per Olav Vaagland var blant de inviterte gjestene og syntes det var en stor ære å få være med på feiringen av en krigshelt av verdensformat. - Mye av vårt befal i de første årene etter opprettelsen av Heimevernet var utdannet ved Kompani Linge og var tuftet på Kompani Linges trening i gerilja og sabotasjeaksjoner. Joachim Rønneberg har for mange vært en stor inspirasjonskilde opp gjennom tidene.

Flere hundre ålesundere var møtt opp og fylte Rådhusplassen fra ende til anen for å hedre Joachim. Ålesund og Moldes ungdoms heimevern stod vakt og soldater fra Forsvarets spesialkommando stod æresvakt med den originale Kompani Linge fanen. Soldater fra Heimevernets innsatsstyrke Archery møtte også opp for å hedre Rønneberg. 

Heimevernets innsatsstyrker har alle navn oppkalt etter operasjoner i Norge under andre verdenskrig, innsatsstyrken i HV-03, Telemark og Buskerud er oppkalt etter nettopp «Gunnerside» aksjonen.


Publisert 4. september 2014 17:35..