GIHV besøkte Bergen

Kun få dager etter at han tiltrådte var den nye generalinspektøren for Heimevernet, Tor Rune Raabye, på besøk hos Bergenhus heimevernsdistrikt 09.
Onsdag 20. november var GIHV i Bergen, på programmet stod besøk på HV-09s standkvarter og inspeksjon av Forsvarets pågående fellesøvelse, FOA IV.

– Vestlandet er vått, viktig og vakkert, innledet Oberstløytnant Valkner.


 Besøket ble innledet med møte med distriktssjef, Magnus Valkner, før den nye sjefen for Heimevernet fikk informasjon om den operative statusen ved HV-09.


 

– Her er viktige objekter, blant annet olje- og gassinstallasjoner som står for 25 % av eksporten i Norge. Men et krevende terreng å operere i, noe Hæren nå får erfare.

 


Distriktssjefen ga Raabye en grundig status innenfor de områder som han ser på som viktigst for HV-09s virksomhet; personell, materiell og kompetanse. 


 
Etter dette ble GIHV satt inn i scenariet for pågående stor-øvelsen av operasjonsoffiser, Knut Vidar Schjenken. Operasjonsrommet til HV-09 ble avlagt et besøk for å få det oppdaterte bildet av situasjonen, før det bar ut i terrenget. 

 

På Storrinden ved Flesland fikk generalmajoren møte personell tilknyttet innsatsstyrke Bjørn West. Vakthavende offiser Ralph von Minden ga en grundig brief om utførte og pågående operasjoner. Styrken var i likhet med de øvrige avdelingene inne i de avgjørende faser i forhold til å kaste «Eriksøy armed forces», som motstanderen heter, ut av landet.
 


Siste punkt på programmet var et besøk i Brigade Nords kommandoplass. GIHV fikk innblikk i brigadens operasjoner med spesielt fokus på samvirke med Heimevernet, og kunne fornøyd konstatere at brigaden var meget fornøyd med HVs innsats under øvelsen. 
Publisert 18. desember 2014 19:12..