GIHV besøker soldatene sine i feltGIHV besøker soldatene sine i felthttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_GIHV-04.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2906

GIHV oppsummerer 2014

Høytiden har kommet og det er tid for feiring, refleksjon og hvile. Mange uønskede hendelser har historisk sett skjedd på ugunstige tider og steder. Derfor må vi som heimevern alltid være beredt til å reagere.

​​​​​Positive utviklingstrekk

2014 har vært et meget givende år for Heimevernet og jeg ser mange positive utviklingstrekk. Materiellet er i ferd med å komme på plass i områdestrukturen, flere områder er omvæpnet til HK-416, moderne vester og hjelmer er på tur ut til innsatsstyrkene, en stor mengde befalskurs er gjennomført og vi har sett mange gode treninger i vår beredskapsstruktur. I tillegg har vi innført moderne ledelsessystem i de fleste HV-avdelinger. Dette har totalt sett gitt positive operative effekter. På toppen av det hele har vi etablert et nytt HV-blad som vi kan være stolte av.

Ikke alt er i skjønneste orden

Vi mangler fartøy til SHV. HV-soldatene i områdestrukturen mangler moderne vester og hjelmer og jeg har problemer med å skaffe nok kvalifiserte ledere på lags- og troppsnivå. Dette er viktige tema som HV-staben forsøker å finne løsninger på sammen med Forsvarsstaben. Som følge av nye krav til forvaltning og utfordrende reaksjonskrav, har jeg anbefalt at vi i framtiden skal lagre personlig våpen og kuppberedskaps-ammunisjon på det lokale oppsetningsstedet. Dette bedrer reaksjonsevnen vår og forenkler forvaltningen.

Neste år blir også et godt HV-år

Vi legger om treningsmønsteret slik at områdestrukturen trener to år på rad etterfulgt av befalstrening i år tre. Dette skaper forutsigbarhet og øker frammøteprosenten på treningene. Vi starter utdeling av moderne arbeidsuniform til alle HV-soldater slik at det er mulig å kle seg etter værforholdene. Dette bidrar til å øke motivasjonen til HV-soldatene. I tillegg skal staben min gi viktige innspill til forsvarssjefens fagmilitære råd. Her vil Forsvaret gjennomføre en total vurdering av hvordan Forsvaret bør se ut i framtiden.

Heimevernets beredskap tar ikke pause i høytiden. Benytt allikevel høytiden til å feire sammen med dine nærmeste. Jeg ønsker å takke alt HV-personell og Heimevernets rådsstruktur for innsatsen i året som har gått og ønsker dere samtidig en fredelig julehøytid og et godt nytt år!

Tor Rune Raabye
Generalmajor
Generalinspektør for Heimevernet

Publisert 3. januar 2015 20:07. av Alexander Sylte. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:58.