Gleder seg til fortsettelsen

Distriktssjef Rolf Wold ved Agder Heimevernsdistrikt gleder seg over det svært gode samarbeidet med Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.

HAUGESUND: – Øvelse Haugalandet viser at vi er kommet langt i forhold til arena å trene sammen. Vi har lykkes med å ende på felles produkt, sier oberst Wold, som berømmer Haugaland og Sunnhordland politidistrikt for deres interesse for å øve i fellesskap.

Det er store dimensjoner over bistandsøvelsen. Mer enn tusen personer fra Heimevernet er involvert, pluss et stort antall polititjenestemenn. Samhandlingen gir verdifull læring knyttet opp mot distriktstab og politimesterens krisestab. Wold peker på spesielt viktige tema som manøvrering og etterretning. Gjennom øvelsen blir det trent på overtakelse av objekt, som politiet har hatt vakthold og sikring på. Siden blir det eskalering, helt opp til scenario med felles operasjon hvor mannskaper fra politiet og heimevernets personell avverger terroranslag.

– Vi skal øve alle fasetter. Jeg har aldri opplevd like omfattende felles planlegging og samtrening mellom heimevernet og politiet. Vi snakker om en stor bistandsoperasjon, sier oberst Wold.

Distriktssjefen i Agder og Rogaland trekker fram fordelen Heimevernet besitter med volum. Det gjør HV i stand til å opprettholde vakthold over tid på et objekt, og kan bidra til å frigjøre kapasitet for politiet.


Publisert 18. desember 2014 19:24..