Grønt og blått ved rød beredskap

ØVELSE: Norge befinner seg i en krisesituasjon, hvor aggressive terrororganisasjoner truer fredsnasjonen. Hvem skal avverge krisen? To grupper mennesker i hver sine uniformer – som aldri har møtt hverandre før.
​Klageropene fra «hardt skadde» markører fyller den anspente luften rundt Lien sagbruk i Skien. Huset er omringet av uniformert personell i grønt og blått, på innsiden befinner en aggressiv kriminell gruppe seg som de har fått i oppgave å pågripe. Det er hurtige bevegelser, høye rop og fra sidelinjen virker situasjonen kaotisk. Men i frontlinjen har de alt under kontroll.

Blå-grønt samarbeid

Øvelse Djerv 2014 er i full gang i Telemark og Buskerud, og for første gang trener uttrykningsenheten fra Telemark politidistrikt sammen med Forsvaret. Innsatsstyrke Derby har fått i oppdrag å støtte politiet i en pågripelsesoperasjon, og mens de militære sikrer området tar politet effektivt ut samtlige medlemmer av den fiktive terrorgruppen innenfor husets fire vegger. 

Sondre Dahl, innsatsleder i politiet, skryter av en profesjonell grønn innsatsstyrke, og håper på et tett samarbeid og faste samtreninger - også i fremtiden.

– Å trene sammen på denne måten gir politiet en god forståelse for hvilke ressurser og kapasiteter vi faktisk har å spille på, sier han. At dette var første gang uttrykningsenheten og Derby møttes er vanskelig å tro.

– Vi gjør vurderinger sammen, har en felles situasjonsforståelse og samtlige er innstilt på oppdragsløsning. Operasjonen gikk etter planen, og det er en veldig god erfaring å ta med seg, sier Dahl om sin første samtrening med styrker fra Forsvaret.

Beredskapsfokus

Troppssjef i innsatsstyrke Derby fra Oslo og Akershus heimevernsdistrikt, Andreas Kallhovd, kan fortelle at de også har et godt utbytte av felles trening med politiet. Han synes det både er nyttig og lærerikt.

– Vi har forskjellig forhold til det å aksjonere på tid; mens politiet er vant med å aksjonere hurtig og legge planer i fart når de er på vei til et oppdrag, har Heimevernet som regel mye tid til planlegging i forkant av øvelsen. Det er gode erfaringer å hente fra politiet når det gjelder å korte ned tidsbruken, sier han. Han legger til at samtrening er helt nødvendig for å styrke beredskapen i landet. - Vi smelter sammen til ett felles apparat som står klar til å rykke ut ved behov.

Beredskap har vært et mye omtalt tema i mediene den siste tiden, og innsatslederen i politiet tror åpenheten bidrar til å gjøre den bedre. 

– Vi er på rett vei, sier han. 


Ny pågripelse

Oppdraget ved Lien sagbruk er utført, og etter en felles evaluering på Geiteryggen flyplass går grønt og blått hvert til sitt. Uttrykningsenheten får et nytt oppdrag – og de blåkledde gjør seg klare til å dra til Gurkaleiren ved Hengsvann for en ny fiktiv pågripelse av en terrorgruppe. Denne gangen i samtrening med innsatsstyrke Polar Bear IV fra Oslofjord heimevernsdistrikt 01.

Publisert 17. september 2014 17:49..