Oberstløytnant PK Dahl, sjef HV-03Oberstløytnant PK Dahl, sjef HV-03http://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_DSJ03_PK_Dahl_AS141607.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3760

Grundighet skal gi trygghet

Under mantraet ’grundighet’ skal det skapes best mulig samfunnsberedskap med tilgjengelige ressurser. Oberstløytnant Per Kristian Dahl (48) er klar til å ta over som sjef for Telemark og Buskerud heimevernsdistrikt 03.
​​​​Etter 4,5 år i stolen som sjef for HV-03 takket oberstløytnant Vidar Dahl for seg og ga sjefstittelen videre til sin navnebror, oberstløytnant Per Kristian Dahl. 

Mandag 15. desember var det sjefsskifte på Heistadmoen. Beredskapsaktører og samarbeidspartnere, samt kollegaer fra nabodistriktene i Heimevernet var invitert til en høytidelig seremoni og lunsj i anledningen. Det hele startet med en oppstilling hvor Generalinspektøren for Heimevernet (GIHV) takket av gammel sjef og innsatt ny sjef.

Den nye Dahl kommer fra stillingen som stabssjef og nestkommanderende i nabodistriktet HV-02. Han har lang fartstid bak seg i Hæren, og har også jobbet på fellesoperativt nivå i Afghanistan, på Balkan og i FOH. Dahl har i tillegg bakgrunn fra Heimevernsstaben, og har god kjennskap til GIHVs arbeidshverdag og problemstillinger.


«Grundighet gir trygghet»

Er et motto som er lånt fra Forsvarets spesialkommando (FSK). 
– Jeg synes det beskriver på en svært god måte hvordan man bør tilnærme seg utfordringer og militæryrket sitt på. Det har med innstillingen til vår profesjon å gjøre, sier Dahl.  

Det aller første oberstløytnant Per Kristian Dahl vil ta tak i når han tar over kontoret på Heistadmoen, er planverket: – Det må gjennomgås fordi jeg trenger å få eierskap til det. Jeg vil også se nærmere på det operative fokuset i forhold til trening. Jeg har allerede bestemt meg for å gjøre noen justeringer, sier den nye sjefen, men i dette arbeidet vil jeg inkludere både staben og avdelingssjefene før noe endres. 

– Avtroppende sjef Vidar Dahl har gjort en formidabel jobb i de årene han har sittet. Han har virkelig løftet distriktet. Derfor har jeg full tiltro at distriktet og distriktsstaben fungerer veldig godt. Det er betryggende å se, for da kan jeg tillate meg å begynne å se på mer operative forhold, og skape en enda bedre beredskap med de ressursene vi rår over, sier den nye sjefen.


En leder med ørene i orden

Per Kristian Dahl sier anser seg selv som en prosessorientert og inkluderende leder: – Enhver ny jobb krever en justering av hvordan man selv er som leder. Jeg har med andre ord troen på situasjonsbestemt lederskap. Jeg vil og er avhengig av å lytte til råd, få anbefalinger for deretter ta beslutninger.

«Best mulig samfunnsberedskap med tilgjengelige ressurser» er kjernen i virket. 

– Det er dette som kort fortalt er min forståelse av jobben som distriktssjef. Selv om ofte skulle ønske oss mer ressurser, må vi løse oppdragene med de gjeldende rammefaktorene. 

– Og da mener jeg ikke bare distriktet alene, men sammen med politiet og de andre beredskapsaktørene, avslutter Dahl, som tydelig gleder seg til å ta fatt på oppgavene som følger rollen som distriktssjef i HV-03. ​Publisert 17. desember 2014 22:02.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:58.