HV-02 styrker samarbeidet med politiet

Tirsdag 16. april var det duket for nok et møte mellom HV-02 og politiet i Lutvann leir i Oslo. Hensikten var å etablere felles forståelse for gjennomføring av håndhevelsesbistand, i form av en «table top-øvelse».

Det var lagt opp til et scenario der Norge hadde blitt rammet av terroranslag i Oslo sentrum.

- Bakgrunnen for en plandag med et slikt scenario ligger i nødvendigheten for tett samarbeid mellom politi og militærmakten når det er behov for bistand til politiet. Noe av utfordringen i håndhevelsesbistand (dvs. bruk av makt) ligger i at det er nedfelt i norsk lovverk at militærmakten ikke skal være innrettet til bruk mot landets egne innbyggere. Selv om HV har hjemmel til å bruke makt for å forsvare tildelte objekter, er regler for maktanvendelse gjenstand for en grundig juridisk prosess, og vi må diskutere oss gjennom problemstillingene, sier fungerende sjef for HV-02, oberstløytnant Per Olav Vaagland.

Fungerende distriktssjef, oberstløytnant VaaglandFungerende distriktssjef, oberstløytnant Vaagland
Oslo politidistrikt

Politioverbetjent Lotte-Kristin Eriksen i Oslo politidistrikt synes møtet var en fin anledning til å få gjensidig informasjonsutveksling.

- Det å diskutere hva vi kan bidra med, hva vi kan støtte hverandre med og det å bli bedre kjent er viktig. Det er vesentlig å se ansiktene til hverandre, blant annet se hvem som sitter i de forskjellige G-cellene opp i mot det politiet har i P-cellene, sier hun.

Møtet har gitt politioverbetjenten mye informasjon som hun kan ta med seg videre inn i sin stab med tanke på hva man kan bruke Heimevernet til. I september går «øvelse Hovedstad» av stablen, og både HV-02 og politiet deltar.

- Samarbeidet mellom Oslo politidistrikt og HV-02 har vært godt både i planleggings- og gjennomføringsfasen på tidligere øvelser, så det blir sikkert vellykket denne gangen også, sier hun.

Romerike politidistrikt
- Jeg støtter det Eriksen sier, med at kjennskap til hverandre gjør at samarbeidet og gjennomføringer blir mye enklere, sier Østgaard.

Politioverbetjent Simen Østgaard fra Romerike politidistrikt opplyste at hans distrikt også vil delta på «øvelse Hovedstad», da det sannsynligvis vil bli besatt objekter også i hans teig.Politioverbetjent Simen Østgaard fra Romerike politidistrikt opplyste at hans distrikt også vil delta på «øvelse Hovedstad», da det sannsynligvis vil bli besatt objekter også i hans teig.
Romerike politidistrikt var vertsdistrikt for «øvelse Tyr» i 2012, og det ble gjennomførte en omfattende evaluering av eget distrikt. De gjorde en del funn i forhold til HV og bistandsinstruksen.

- Det blir spennende å prøve på nytt og se om Politiet og Forsvaret har lært noe av det. En av utfordringene som ligger både innen Politiets og Forsvarets organisasjon er tidsaspektet i bistandsinstruksen. På «øvelse Tyr» brukte man cirka åtte timer på en bistandsanmodning fra politiet til Forsvaret , og det var flere ledd vi måtte minne på at anmodningen måtte behandles og sendes. Det holder ikke i en krisesituasjon, sier Østgaard.

Positive signaler
HV-02s operasjonsoffiser, major Nils Andberg, har ansvaret for samarbeid med politidistriktene i HV-02s ansvarsområde. Han opplyser at samarbeidet mellom politi og HV har vært bra gjennom en årrekke, også før 22. juli. – Vi hadde en oppkjøring til øvelse Tyr i 2011, allerede før 22. juli, så vi har hatt et bra samarbeid. Vi har også fanget opp veldig positive signaler fra de nye lederne i politidistriktene, både i Oslo og Romerike, og vi gleder oss til å bli bedre kjent med dem, avslutter Andberg.

Publisert 18. desember 2014 18:41..