HV bistår i nok en storbrann

TRØNDELAG: Hitra og Frøya HV-område har i hele natt vært i aksjon med brannslukking på Frøya. Politiet ba om støtte fra Heimevernet, og områdesjef Roger Lund stilte med stab og en tropp på omlag 30 soldater.
– Akkurat nå har mannskapene fra det lokale HV-området en velfortjent pause, samtidig som de gjør seg klare til å bidra med etterslukking og overvåking av terrenget for å hindre at brannen blusser opp igjen eller sprer seg, sier Lund.

– Mannskapene mine har gjort en kjempejobb i hele natt, sier kaptein Lund, og legger til at de fire Bell-helikoptrene fra Luftforsvaret nå gir en meget god effekt på bakken.

I tillegg til Hitra og Frøya HV-område er flere nærliggende HV-områder varslet og er klare til å tre støttende til dersom behovet skal melde seg.

– Våre HV soldater var tidlig på plass ved brannen på Flatanger for et par dager siden, og gjør nå en god jobb med å hjelpe brannmannskapene i brannen ute på Frøya, sier distriktssjef Ebbe Deraas i Trøndelag heimevernsdistrikt 12.

Hitra og Frøya HV-område jobber med BrannvesnetHitra og Frøya HV-område jobber med Brannvesnet

Hitra og Frøya HV-område legger plan for bistaden ifm. brannenHitra og Frøya HV-område legger plan for bistaden ifm. brannen
Foto: Privat (innsendt via telefon fra området)
Publisert 18. desember 2014 19:03..