HV har unik sivil kompetanse

- Med dagens sammensatte trusselbilde, har HV absolutt sin berettigelse!
Han er ikke i tvil, menig Aleksander Stijelja i stabsområde HV-02, om hvilken betydning Heimevernet spiller - både som samspiller med andre deler av Forsvaret samt sivile samfunnsaktører som politiet i en verden der trusselbildet er endret siden den kalde krigens opphør.

-HVs styrke er at vi raskt kan settes inn når samfunnet har behov for oss, fremhever 33-åringen, bosatt i Nittedal.

Informer vernepliktige
Etter endt førstegangstjeneste som ingeniørsoldat på Skjold, søkte han seg til Kosovo og tjenestegjorde innen fagfeltet CBRN. Da han dimitterte, så han for seg et endelig "farvel" til Forsvaret, og stor var derfor forundringen da innkallingen til HV kom i posten.

-Ingen hadde fortalt meg at jeg kunne bli overført til Heimevernet. Informasjonen til de vernepliktige rundt dette er derfor viktig, understreker Aleksander, som også har en fortid som CBRN-soldat i innsatsstyrke Derby i HV-02.

Menig Aleksander Stijelja i stabsområde HV-02Menig Aleksander Stijelja i stabsområde HV-02
God forståelse
Hva så med intops? -Fin erfaring, svares det kjapt. - Gjennom tjenesten på Balkan og i innsatsstyrke Derby har jeg fått en god kjennskap til og forståelse for blant annet kjemiske og bakteriologiske trusler. Dette er kunnskap som selvsagt er verdifull også i fredstid.

Unik sivil kompetanse
Og apropos verdifull; all den sivile kompetanse som HV rommer, er unik, i følge områdesoldaten, som til daglig er prosjekt- og etableringsansvarlig for Clas Ohlson i Norge.

-HV-personellet bringer inn mye godt initiativ og godt lederskap. Dette styrker HV som en militær organisasjon, mener Aleksander Stijelja, som mener at HV bør øke antallet i-styrker og i stedet redusere i områdestrukturen.
Publisert 18. desember 2014 18:58..