HV-samarbeid med Georgia

Heimevernet i Norge og heimevernet i Georgia har det siste året samarbeidet om å bygge og modernisere heimevernsforsvaret i den tidligere Sovjet-republikken.
Forsvarssamarbeidet skal i første omgang pågå ut 2014. Det er Agder og Rogaland heimevernsdistrikt HV-08 i Vatneleiren i Sandnes som har fått ansvaret for å gjennomføre den bilaterale samarbeidsavtalen mellom HV i de to landene, opplyser sjefen for HV-08, oberst Rolf C. Wold som leder det norsk – georgiske prosjektet.
 
Avtalen går i første omgang ut på å bistå oppbygging av et kommando og kontrollelement med stabstjeneste innen planlegging og ledelse av operasjoner i det georgiske heimevernet som lokalt betegnes som Nasjonalgarden. I tillegg skal offiserene fra HV-08 undervise og utvikle plan- og beslutningsprosesser, logistikk og personalforvaltning. Det hele skal foregå innenfor rammer av Nato.
 
Det er første gang HV-08 gjennomfører et oppdrag av dette slaget i utlandet og i et land som ikke er Nato-medlem. Så vidt jeg kjenner til har heller ingen andre norske heimevernsdistrikt utført tilsvarende opplegg andre steder, sier oberst Wold. 
 

Intense kurs

Obersten har valgt å benytte seg av sine egne stabsoffiserer til jobben. For ikke å belaste HV-distriktets hjemlige og dagligdagse gjøremål for mye, konsentreres oppholdene i Georgia til seks-sju intense dager om gangen. Dette betyr at den sju-åtte personer store, norske offisergruppen besøker fjellandet to-tre ganger i året. For 2014 er det planlagt nye to besøk.
 
Det er befal og offiserer i georgisk heimevern og reservist-systemet som er målgruppen under besøkene. Omkring 50 personer fra den nærmere 600 mann store styrken deltar i undervisningsopplegget som har foregått i hovedstaden Tblisi og like før jul i 2013 i garnisonsbyen Senaki sørvest i fjellandet.
 

Høy motivasjon

Oberst Wold sier det er stor interesse for de norske forelesningene blant deres georgiske kollegaer. Den tapte krigen mot Russland i 2008 gjør at motiveringen for å tilegne seg vestlig kunnskap og erfaring er ganske høy innen forsvaret i Georgia.
 
Spesielt for befalet der nede er en svært variert opplæring. Mange har sin militære utdannelse fra da Georgia var del av Sovjetunionen. Andre har fått utdanning i land som Tyskland, Ukraina eller USA.
 
Den varierte bakgrunnen får betydning også for det norske opplegget. De fleste kursdeltakere snakker ikke engelsk.

Norge støtter georgisk søknad om medlemskap i Nato. Det bilaterale forsvarssamarbeidet mellom landene videreføres i 2014 innen rammen av partnerskap for fred-avtalen.
 

Forlengelse

De norske offiserene må stort sett bruke tolk i undervisningen. En fordel er likevel den militære grunnutdannelsen som stort sett er lik overalt.
 
Det er en fellesnevner som letter kommunikasjonen, påpeker Wold. Når samarbeides skal avsluttes kommer nordmennene til å lage en rapport med forslag til gjennomføring for Georgia. Oberst Wold opplyser at han nylig fikk melding om å komme med en anbefaling om å fortsette HV-samarbeidet også i 2015.
 

Såret to ganger

Som Norge er Georgia et fjelland med topper som er over 5000 meter høye. Landet har også vinterforhold med mye snø i fjellheimen, fortsetter generalmajoren som selv er blitt såret to ganger i kamp mot russerne. Første gang under selvstendighetskrigen i 1990 og andre gang under fem dager-krigen i 2008.
 

Norge støtter

Politisk rådgiver Audun Halvorsen (H) i Forsvarsdepartementet påpeker at Georgia er en verdifull partner for Nato. Landet bidrar betydelig til Isaf-styrken i Afghanistan og har vist framskritt i interne reformbestrebelser i forsvarssektoren.
 
Norge støtter georgisk søknad om medlemskap i Nato. Det bilaterale forsvarssamarbeidet mellom landene videreføres i 2014 innen rammen av partnerskap for fred-avtalen.
 
Publisert 4. april 2014 15:40..