HVULK 2014

104 personer i alderen 16-21 år deltar på Heimevernsungdommens landskonkurranse (HVULK) på Heistadmoen militærleir denne helgen.
Deltakerne er fra Norge, Sverige og Estonia, og vil i løpet av helgen konkurrere i en rekke øvelser. Alle heimevernsdistrikt unntatt HV-17 er representert på Heistadmoen. Ungdom fra heimevernsdistrikt 12 har i de to foregående årene vunnet, og representert Norge i en større internasjonal konkurranse Sverige. Vi vil komme med oppdateringer fra øvelsen!
 

Hva er Heimevernsungdommen

Heimevernsungdommen (HVU) er et tilbud for ungdom mellom 16-21 år som er interessert i Forsvaret eller vurderer en lederutdannelse og forsvarskarriere i fremtiden.
 

Feltidrett

Heimevernsungdommen driver med aktiviteter som er både sportslige og friluftsmessige. Militære disipliner er med i den grad de er nødvendige for å kunne delta i militær feltidrett, kunne korrekt militær opptreden og for å kunne drive friluftmessige aktiviteter med militært utstyr. HVU blir ikke trent for strid og er ikke en del av mobiliseringsforsvaret.
 

Tilføres gode holdninger

En overordnet målsetting er at den enkelte skal tilføres gode holdninger til fordel for seg selv og samfunnet for øvrig, og kunnskaper om Forsvaret generelt og Heimevernet spesielt.
 

Rekruttering til Forsvaret

Ungdomsarbeidet i Heimevernet er et viktig ledd i rekrutteringen til tjeneste, utdanning og lederutdanning i Forsvaret.
 
Det er rundt 700 heimevernsungdommer i Norge. Omtrent 20 prosent er jenter.

Det konkurreres i forskjellige disipliner, her ser vi en ung jente kaste granat. Foto: Mattis WennemoDet konkurreres i forskjellige disipliner, her ser vi en ung jente kaste granat. Foto: Mattis Wennemo
 
Publisert 21. juni 2014 16:09..