Haugalandet 2013

1. – 7. juni er det duket for «øvelse Haugalandet» for Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08. Hovedfokus på øvelsen vil være sikring og beskyttelse av oljeinfrastrukturen.
- Cirka 1400 befal og soldater er kalt inn til øvelsen. Blant disse er distriktstab med mobiliseringstillegg, Agder og Rogaland stabsområde, innsatstyrke Osprey-Varg samt fire områder som har sin oppsetning i øvingsområdet. Ytterligere ett område stiller med personell til markørstyrkene, som skal gi de øvende avdelinger noe å bryne seg på, forklarer major i HV-08 Tore Bjørheim.

Øvelsen vil foregå på Haugalandet, nærmere bestemt Haugesund, Karmøy og Tysvær. Sikring og beskyttelse av oljeinfrastruktur, herunder prosessanlegget på Kårstø med tilhørende infrastruktur rundt i området vil være sentrale momenter under øvelsen.

- Det legges  spesielt stor vekt på samvirke med  objekteiere og politiet, herunder overtakelse av objekt fra politiet og bistand til politiets operasjoner vil stå sentralt, sier Bjørheim.

Distriktsstaben og innsatsstyrken setter seg opp i løpet av helgen 1.-2. juni, mens hovedstyrken av mannskaper starter sin øvelse tirsdag 4. juni. Øvelsen pågår frem til fredag 7. juni.    
Publisert 18. desember 2014 19:12..