Heimevernet offentliggjør Hengsvann-rapport

1. november 2014 måtte seks HV-ungdommer på øvelse i Hengsvann skyte- og øvingsfelt ved Kongsberg søke dekning da de beveget seg inn i et område der annen HV-avdeling drev skarpskyting. Heimevernet frigir nå granskingsrapporten etter hendelsen.
​En undersøkelseskommisjon nedsatt av Generalinspektøren for Heimevernet (GIHV) har nå avsluttet granskingen av den alvorlige hendelsen i høst​, der et lag fra Heimevernsungdommen (HVU) under en øvelse måtte søke dekning i et skytefelt.

Ingen kom fysisk til skade på Hengsvann, og alle berørte parter har fått grundig oppfølging i ettertid. Alle interne aktører har fått komme med sine høringsuttalelser i saken.

Rapporten ble denne uken overlevert GIHV og presentert for de involverte ungdommene.

Skal lære av det som har skjedd

– Granskingen avdekker et sammensatt bilde, og viser at det er flere årsaker til det som skjedde, sier sjef i Heimevernsstaben, brigader Ivar Halset. 

Blant annet peker undersøkelseskommisjonen på mangelfull planlegging og mangelfulle rutiner for risikovurdering.

– Det er svært alvorlig, og derfor fokuserer vi nå på å lære av denne hendelsen slik at dette ikke gjentar seg, sier Halset.

Det ble umiddelbart etter hendelsen iverksatt tiltak overfor samtlige HV-distriktssjefer og skolesjefer rundt temaet sikkerhet, knyttet til aktivitet i et skyte- og øvingsfelt.

Brigader Halset presiserer at det viktigste nå er at Heimevernet bruker rapporten for å bedre sikkerhetsrutinene.  

– Heimevernsstaben jobber nå med å utarbeide og innføre tiltak basert på anbefalingene i rapporten. Våre aktiviteter skal aldri gå på akkord med sikkerheten, sier Halset.​
​​​​​​​​​​

Rapport fra undersøkelseskommisjonen

Hengsvann Rapport fra undersokelseskommisjon Offentlig


Publisert 21. januar 2015 12:30.. Sist oppdatert 14. juni 2016 14:09.