Heimevernet trekker ut

Øvelse Hovedstad går mot slutten. Det har vært en lærerik uke, med mange utfordringer og spennende caser for de involverte.
Distriktssjef for Oslo og Akershus HV-distrikt 02, Stein Erik Lauglo oppsummerer øvelsen:

- Ser vi på øvelsen innenfra, så vil jeg si at vi har godt av denne typen trening. Det er komplisert å trene hele systemet vårt fra topp til bunn. Skal vi få på plass de rette rutinene, må vi øve slik som vi nå har gjort. Staben min har øvd på kompliserte operasjoner, planlegging, gjennomføring av ROE og infohåndtering, forteller Lauglo.

Han fortsetter:
- Når det gjelder å håndtere informasjon er det en del der vi trenger å forbedre oss.  Tilsvarende med Rules of Engagement (ROE). Vi har noen uklarheter rundt det juridiske, blant annet fordi vi ikke har et tilstrekkelig apparat som understøtter personellet vårt som ikke er daglig tilstede. Ser vi på infohåndtering sammen med innføring av gode verktøy som taktiske koplass-systemer, så er det kanskje viktigere å få på plass slike systemer enn å trene nok folk, sier han.

- Selv om vi som alle andre har rom for forbedringer, så har vi hatt en meget god øvelse på mange måter. Vi har fått øvd mer enn forventet med flere av våre samarbeidspartnere. Samarbeidet på bakken med disse er meget bra, og her vil jeg spesielt fremheve Oslo politidistrikt, avslutter Lauglo.

Øyeblikk fra øvelse Hovedstad:

HV-05, Kjeller – Innsatsstyrke Grebe, HV-05 sikret  Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Luftforsvarets flystasjon på Kjeller.HV-05, Kjeller – Innsatsstyrke Grebe, HV-05 sikret Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Luftforsvarets flystasjon på Kjeller.

HV-03, Kjeller – En tropp fra Gunnerside, HV-03 var underlagt Grebe under øvelsen. De sikret Luftforsvarets flystasjon på Kjeller.HV-03, Kjeller – En tropp fra Gunnerside, HV-03 var underlagt Grebe under øvelsen. De sikret Luftforsvarets flystasjon på Kjeller.

Sjursøya med ministere, sjef HV-02 og GIHVSjursøya med ministere, sjef HV-02 og GIHV

Polar Bear VI hundPolar Bear VI hund
Soldater fra Lillestrøm og Kjeller HV-område trener på nærkamp i forkant av at de skal ta over objektsikring av Luftforsvarets flystasjon på Kjeller.Soldater fra Lillestrøm og Kjeller HV-område trener på nærkamp i forkant av at de skal ta over objektsikring av Luftforsvarets flystasjon på Kjeller.

HV-01, Telenor – Innsatsstyrke Polar Bear VI, HV-01 sikret hovedkvarteret til Telenor på Fornebu.HV-01, Telenor – Innsatsstyrke Polar Bear VI, HV-01 sikret hovedkvarteret til Telenor på Fornebu.

HV-02 demo – Innsatsstyrke Derby, HV-02 holdt en demonstrasjon for forsvarssjefen og mediene.HV-02 demo – Innsatsstyrke Derby, HV-02 holdt en demonstrasjon for forsvarssjefen og mediene.
HV-02 med politi – Innsatsstyrke Derby, HV-02 tok over sikringa av Sjursøya etter politiet.HV-02 med politi – Innsatsstyrke Derby, HV-02 tok over sikringa av Sjursøya etter politiet.
Publisert 18. desember 2014 18:41..