Heimevernssykehuset

BEREDSKAP: Nylig hadde Alta i Finnmark et traumemottak med sengeposter oppslått midt i byen. HV-17 viste frem noen av sanitetskapasitetene vi kan stille med i kriser.
Trond Einar Persen, kaptein og områdesjef i Finnmark HV-17 sitt stabsområde, er ikke bare områdesjef når han ikke er på jobb i det sivile. Han er også «sykehussjef» for et militært traumemottak. Lørdag satte han opp sykehuset midt i Alta sentrum for å vise fram ressursen.
 

Sårede soldater

Egentlig er det snakk om en mobil hjelpeplass som i utgangspunktet skal kunne ta i mot syke, skadde og sårede HV-soldater.
 
- I tillegg til at det er en hjelpeplass, på sivilt språk et traumemottak med et ganske så oppdatert mottaksapparat, så er det også et minisykehus med seks sengeposter. Det blir som et lite lokalsykehus drevet av sanitetstroppssjefen vår. Vi kan ha folk liggende her over flere dager, forteller Persen.
 

Smittefarlige pasienter

Kaptein Geir Malvik ved Heimevernets skole og kompetansesenter (HVSKS) forklarer at per dags dato er det fire av HVs elleve distrikter som har «sykehuset».
 
- Fra 2015 skal alle landets HV-distrikter ha fått det. Sengepostenheten er en pleieenhet som sanitetstroppen i stabsområdene skal betjene. Der kan vi eksempelvis ha liggende smittepasienter og pasienter med andre sykdommer og lidelser som vi ikke trenger å sende til større sykehus sånn umiddelbart, sier kapteinen.

- I tillegg til at det er en hjelpeplass, på sivilt språk et traumemottak med et ganske så oppdatert mottaksapparat, så er det også et minisykehus med seks sengeposter. Bilder: Trond Einar Persen- I tillegg til at det er en hjelpeplass, på sivilt språk et traumemottak med et ganske så oppdatert mottaksapparat, så er det også et minisykehus med seks sengeposter. Bilder: Trond Einar Persen
 

Behandler barn

Malvik opplyser at Generalinspektøren for heimevernet (GIHV) har satt av midler til å oppgradere hjelpeplassene til både stabsområdene og innsatsstyrkene i HV med medisinsk materiell og utstyr.
 
- Blant annet utstyr til å behandle barn med. Dette selvfølgelig mest ment opp mot militære operasjoner som er til støtte for det sivile samfunn, såkalte §13-operasjoner, forklarer Malvik, og presiserer at utdanningen av sanitetspersonell blir slik at de kan bruke det nye utstyret.
 
Men hva så med det nevnte sivile samfunn? Det at Heimevernets personell er militært trent og utstyrt, er nettopp det som gjør at de kan stille raskt, effektivt og med alt de har, ferdig organisert, når samfunnet ber om hjelp og støtte.
 
Knut Arne Moe, leder for ambulansetjenesten i Alta, har vært klar over hvilket utstyr HV har tilgjengelig på sanitetssiden, men han har ikke sett det oppslått og klart til bruk før.
 
- For oss er det viktig å vite hva slags utstyr HV har tilgjengelig dersom noe skulle skje. De har mye utstyr, og om noe stort skulle skje, kan det fort hende at det blir bruk for både HV og utstyret deres, sa Moe i et intervju med Finnmark dagblad i forbindelse med demonstrasjonen av utstyr i Alta sentrum.
 
 
Publisert 4. juni 2014 02:24..