Hovedstad 2013

Målet med øvelsen er at HV styrker sin kompetanse på bistandsoperasjoner, evnen til samvirke med andre militære avdelinger og sivile myndigheter, og at alle deltakende styrker har fått trent på relevante oppdrag.

Øvelse Hovedstad skal gjøre oss best mulig rustet mentalt og militært til å ivareta det som er en av våre hovedoppgaver, nemlig samfunnssikkerheten.

HV skal sammen med andre samfunnsaktører beskytte mennesker og viktige samfunnsfunksjoner. Dette kan best gjøres om vi er trent som organisasjon og ved at vi blant annet trener med våre samarbeidspartnere – sivile som militære.

Derfor har du som øvingsdeltaker en viktig rolle. Sørg for at ditt og dine kollegers utbytte blir optimalt – det handler om å utvikle kompetansen som enkeltindivid og som organisasjon. Det handler om sikkerhet; nemlig at du ivaretar din egen og andres. Og det handler om omdømmet; Forsvarets omdømme – ettersom mange øyne er rettet mot oss – og følger oss.

I løsningen av våre oppdrag kommer vi ofte tett på befolkningen. Min erfaring er at HV-soldatene er meget gode -ambassadører for Forsvaret. Under øvelse Hovedstad 2013 vil manges øyne være rettet mot oss, og det er en anledning til å vise befolkningen at vi er profesjonelle og dyktige soldater som løser våre oppdrag på en utmerket måte.

Jeg ønsker dere alle en riktig god øvelse!

Generalmajor, Kristin Lund
Generalinspektøren for Heimevernet

Publisert 18. desember 2014 18:22..