I forkant av Cold Response

Cold Response 2012 nærmer seg med stormskritt, og Jan Erik
Winther er en av de mange soldatene som skal delta – for første gang på syv år.​​
​Jan Erik Winther jobber til daglig ved Forsvarsbygg servicesenter i Harstad, men under øvelse Cold Response vil han operere som lagfører og fenrik ved et kanonlag i innsatsstyrke Claymore (HV 16 – Nord-Hålogaland). Øvelsen vil finne sted i midten av mars.

Store forventninger

- Jeg tror øvelse Cold Response kommer til å bli veldig bra, forteller Winther. – Men jeg skal heller ikke se bort ifra at det blir hardt. For alle våre soldater blir det nok en prøvelse, men vi er godt trente, og i stand til å takle slike forhold, sier han.

Som alle andre soldater som skal delta på øvelsen, har Winther fått begrenset med forhåndinformasjon om øvelsen. – En utfordring i forkant av hver øvelse er jo at man ikke vet alt, konstanterer lagføreren. Som de fleste andre har han mottatt en innkalling til øvelsen, som også beskriver kort hva øvelsen går ut på. Videre er også to dager satt av til brief av befalet, og selv om Winther ikke vet så mye, forteller han at troppen hans stiller sterkt til den kommende øvelsen.

Lenge siden sist

Lagføreren deltok ikke på Cold Response i 2010, men var tilstede under øvelsen i 2006. – Den øvelsen var også veldig bra, forteller Winther. Han bekrefter at han dro med seg flere erfaringer derifra han kan bruke under den kommende øvelsen, men understreker at Cold Reponse 06 ikke er det eneste erfaringsgrunnlaget han har. 

Tro på norske forhold

- Jeg er sikker på at alle som deltar kommer til å sitte igjen med mye etter øvelsen, forteller Winther videre. – Vi kjenner øvningsområdet inn og ut, og motstanderen skal få nok å bryne seg på ute i felt. Selv er han også klar for å ta i et tak. 

– Vi er også heldige som skal få jobbe med tre andre innsatsstyrker: Derby (HV 02), Heron (HV 14) og Osprey (HV 08). Det er en god mulighet for innsatsstyrkesoldater fra forskjellige deler av landet til å utveksle erfaringer. Han skulle også ønske at hans egen Innsatsstyrke kunne fått deltatt mer på øvelser som foregikk lenger sør.

– Det blir nok en større utfordring for de som kommer sørfra, samt de britiske og nederlandske styrkene som skal delta. Allikevel er jeg sikker på at så lenge soldatene klarer å takle de tøffe forholdene som vinteren i Nord-Norge har å by på, klarer de å håndtere hvilke som helst andre forhold, avslutter Winther alvorlig.

Jan Erik Winther er av de mange soldatene som skal delta på øvelse Cold Response 2012. (Foto: Privat)

Foto: Privat


Publisert 10. desember 2013 10:44..