I kø for å forsvare Norge

Mange søker seg for tiden til Heimevernets innsatsstyrker. Vi opplever en markant økning i søkertallene over hele landet.

Heimevernets innsatsstyrker opplever for tiden stor pågang. 13 av 15 innsatsstyrker opplever økning – og stadig flere får kjennskap til dette tilbudet og muligheten. Dette er en unik måte for Forsvaret å holde på ressurser, og videreforedle tid og penger brukt på utdanning i de 3 forsvarsgrene. 

Svært mange viser seg å være motiverte til å gjøre en militær innsats, selv om de ikke satser på en yrkeskarriere i Forsvaret. Etter de er ferdig med førstegangstjeneste og befalsutdanning – og har satt igang med studier og jobb, søker nå stadig flere seg til innsatstyrkene i HV.

Ventelister

I Midt-Norge har HV-12 en økning på 50% på siste opptak. I HV-02 i Oslo og Akershus, opplever innsatsstyrke Derby at gode kandidater står i kø for å bidra og tjenestegjøre i hovedstaden. Det var 60 søkere på 15 stillinger og Derby opererer nå med ventelister.

HVs-innsatsstyrker utgjør 3 000 frivillige og motiverte kvinner og menn fordelt på 15 innsatskommandoer på sjø- og land i hele landet. De tegner egen kontrakt og øver betraktelig mer en de ordinære HV-områdene, minimum 2-3 uker per år. Navnene på de enkelte innsatsstyrkene kommer fra Linge-operasjoner under krigen, og kan sees som en «hyllest» til de som var med å etablere Heimevernet etter krigen.

God fysikk

Drøyt 50 menn og kvinner stilte på Ulven leir utenfor Bergen, med ett mål for øye: Å komme seg gjennom opptaksprøven til Bergenhus Heimevernsdistrikt 09s innsatsstyrke Bjørn West. Lite visste de om hva som lå foran dem, men at den fysiske formen skulle testes, var klart for alle. Etter test på 3000-meter sto sit-ups, push-ups og hang-ups på menyen, før samtlige skulle gjennom et intervju. Men dette var bare så vidt starten.

Mental innstilling

For gjengen ble delt inn i lag og måtte gjennom en rekke utfordringer hvor både fysikk og mental innstilling ble satt på prøve gjennom opptaket – uten verken mat eller søvn. Her ble det besøk i CS-bua, stridsteknikk, selvforsvar, en nattlig tur på skytebanen, 15 kilometers marsj, rappellering og stridsløype – for å nevne noe.

– Jeg lurte jo veldig på hva som skulle skje i forkant av at jeg kom hit, men jeg trodde ikke det skulle bli så tøft som det faktisk var, forteller Martin Kvarberg (22) etter at det hele er over.

Nå gleder trønderen seg til å komme i gang med tjenesten i Bjørn West.

– Jeg hadde et bra år da jeg var inne til førstegangstjenesten på Garnisonen i Sør-Varanger, og gikk inn i dette fordi jeg hadde lyst til å ha mer kontakt med Forsvaret. Og så hadde jeg heller lyst til å bli en del av innsatsstyrken enn å gå inn i «vanlig» HV, forteller han. Til daglig er han student ved Norges Handelshøyskole i Bergen.

– Det er faktisk ganske mange på NHH som er med i innsatsstyrken. Det blir jo som en slags bi-jobb, mener 22-åringen.
 

«Jeg har gått befalsskole og var i garden. Jeg har mange venner som er med i innsatsstyrken, og tenkte at det kunne være noe for meg.» - Christian Vedeler
 

Intensivt opptak

At tjeneste i innsatsstyrken passer bra for studenter, er også oppfatningen til han som var Kvarbergs lagfører under opptaket, Christian Vedeler (23), som i likhet med førstnevnte er NHH-student.

Christian Vedeler har vært nysgjerrig på innsatsstyrken siden han var ferdig i Forsvaret i 2011.

– Jeg har gått befalsskole og var i garden. Jeg har mange venner som er med i innsatsstyrken, og tenkte at det kunne være noe for meg.

Etter at opptaket er unnagjort, angrer han slett ikke på at han søkte seg inn.

– Opptaket holdt god kvalitet. Det var høy intensitet hele veien, ja, det har egentlig gått i ett i halvannet døgn nå. Jeg er positivt overrasket, sier han avslutningsvis.

Publisert 18. desember 2014 19:04..