Innsatsstyrke Polar Bear VI med ny sjef

LEDELSE: Det var høytidelig på Rygge hos Oslofjord heimevernsdistrikt denne uken, da HV-01s fremste styrke fikk ny sjef.
​Tidligere kompanisjef Kristian Simonsen, som ved flere anledninger har ledet soldater fra Telemark bataljonen under skarpe oppdrag i Afghanistan, overtok tirsdag kommandoen for grunnstammen i Oslofjord HV-distrikt 01, Polar Bear VI.

Erfaren

Innsatsstyrke Polar Bear VI består av over 200 soldater med bred militær erfaring og kompetanse. Innsatsstyrken er en hurtig-mobiliseringsstyrke, som er underlagt territorialsjef for Østfold og Vestfold, oberstløytnant Jon Terje Myhren.

- Major Kristian Simonsen er nå ny sjef for innsatsstyrke Polar Bear VI. Han har lang og bred erfaring etter over 23 år tjeneste i inn- og utland. Han kommer nå fra to-årig stabsskoleutdanning i Oslo, og har bak seg en rekke år i Telemark bataljonen som vognkommandør, NK tropp, troppssjef, NK kompani og kompanisjef. Han har også eskadronsjefstjeneste fra Panserbataljonen, forklarer Myhren som blir Simonsens nærmeste sjef.

Dekorert

Simonsen har tjenestegjort i utlandet flere ganger, blant annet i Libanon og Balkan, men ikke minst en hel rekke ganger til Afghanistan. Han har på bakgrunn av sine oppdrag mottatt en rekke dekorasjoner, blant annet Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner med 3 stjerner og Forsvarets operasjonsmedalje Afghanistan (Red.anm.: se faktaboks).
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
- Simonsen har min fulle tillit til at jobben som sjef for Polar Bear VI, vil bli ivaretatt på en meget solid og troverdig måte. Med hans lederskap og kompetanse er Oslofjord Heimevernsdistrikts spydspiss fortsatt skarp og klar, slår Myhren fast.

Blir savnet

Avtroppende sjef for innsatsstyrken, Major Gudmund Gjølstad, har vært ansatt i Forsvaret i 22 år og hos HV-01 siden 2009. Gjølstad har det siste året vært sjef for innsatsstyrken, og fikk med seg gode attester fra Myhren.

- Major Gjølstad har i tiden hos oss tilført avdelingen svært mye positivt i form av struktur, ideer og ikke minst godt militært lederskap. Dette fikk også Luftforsvarets helikopterbidrag i Afghanistan nyte godt av under hans utenlandstjeneste som stabssjef dit vinteren 2010/ 2011, forteller Myhren.

I likhet med sin arvtaker, har Gjølstad en solid erfaring fra både Balkan og Afghanistan. I tillegg er Gjølstad også høyt dekorert og blir savnet i HV, i følge Myhren.

Respekt og omsorg

- Gjølstad har ivaretatt sine undergitte og sideordnede med respekt og omsorg, samtidig som han har løst oppdrag grundig og troverdig. Han er en tydelig, ærlig og lojal støttespiller for ledelsen. Og ikke minst er han en real og stødig kar som jeg og mange med meg vil savne når han nå, etter drøye 22 år tjeneste for landet velger en periode med permisjon fra Forsvaret, attesterer Myhren, som overlot kommandoen til Simonsen med følgende ord:

- Du overtar nå en avdelingen du allerede har tilbragt noe tid med både i garnison og i felt. Den er i meget god stand og inneholder det beste av mennesker Norge kan by på.​


​​​​​​

Fakta
Major Kristian Simonsen aktuell som ny sjef for HV-01s Innsatsstyrke Polar Bear VI.Publisert 17. september 2014 17:28..