Klare for Afghanistan

For tredje kontingent på rad har HV-03 rekruttert, og trent opp HV-personell til Force Protection laget til National Support Element (NSE) i Afghanistan.

Nå er en ny gruppe i ferd med å få sin grunnleggende utdanning på Heistadmoen, før misjonsspesifikk utdanning i Nord-Norge.

PUMPEHAGLE: Med instruktørstøtte fra Hærens Befalsskole på Rena ble det gjennomført kurs Bennelli pumpehagle. For tredje gang er HV-03 i ferd med å klargjøre HV personell som skal tjenestegjøre som en del av Taktisk Transport Tropp.PUMPEHAGLE: Med instruktørstøtte fra Hærens Befalsskole på Rena ble det gjennomført kurs Bennelli pumpehagle. For tredje gang er HV-03 i ferd med å klargjøre HV personell som skal tjenestegjøre som en del av Taktisk Transport Tropp.

For tredje gang
– Dette er et oppdrag som kommer direkte fra GIHV, og som vi nå har gjennomført i tre kontingenter, forteller major Tom Ellingsen, sjef Gunnerside. 

Innsatskommandoen i Gunnerside, har hatt opptreningsansvar for dette personellet som skal tjenestegjøre i Force Protection NSE. (FP NSE). Oppdraget består i å klargjøre HV personell som skal tjenestegjøre som en del av Taktisk Transport Tropp (TTT) før oppsettingsperioden i Nord Norge.


Heistadmoen som base

Opptreningen har i hovedsak funnet sted på Heistadmoen utenfor Kongsberg.

Materiellspesifikk utdanning og vognføreropplæring på Dingo 2, Iveco, RWS Crows og Krigsskadereparasjon (KSR1) har funnet sted på hhv HTTS, Rena og Bergingsseksjonen/Teknisk avdeling Forsvarets Logistikkskole på Sessvollmoen.


Dugnad
IKDO Gunnerside har mottatt meget god støtte i fra Teknisk Avdeling på Sessvollmoen, HTTS og TMBN.

– Den materiellspesifikke utdanningen skal gjennomføres på mye materiell som ikke finnes i HV strukturen til daglig, forteller major Ellingsen.

– Det har da vært helt avgjørende å låne materiell og instruktører i fra andre Forsvarsgrener, for å få til en fullgod utdanning.

PÅ ØVELSE: Personellet har vært på opptrening på Heistadmoen siden uke 32, og i denne perioden har de gjennomgått dokumentert opplæring iht GSU 2 innenfor de fagområder som Hæren krever.PÅ ØVELSE: Personellet har vært på opptrening på Heistadmoen siden uke 32, og i denne perioden har de gjennomgått dokumentert opplæring iht GSU 2 innenfor de fagområder som Hæren krever.

Godkjent soldat
Personellet har vært på opptrening på Heistadmoen siden uke 32, og i denne perioden har de gjennomgått dokumentert opplæring iht GSU 2 innenfor de fagområder som Hæren krever godkjent utdanning på, bla. Lasersikkerhetskurs, AN PEQ/2A, LMG Minimi, LFR, MRR, Sanitet nivå 2 med mer.

Publisert 10. desember 2013 10:13..