Klare til å løse militære operasjoner på få timer

BEREDSKAP: Innsatsstyrke Rype var i dag oppe til prøve. Generalinspektøren gjennomførte i dag en operativ test av HV-12 i Trøndelag. Dette er også første gang våre innsatsstyrker blir testet og målt på reaksjonsevne.
BEREDSKAPSTESTEN: Gjennomføres ved at «alarmen» går fra Heimevernsstaben og distriktet blir varslet. Distriktet kaller så inn og setter opp en underavdeling for å teste reaksjonsevnen, samt avdelingens evne til selvstendig å gjøre seg klar til en oppdragsløsning.
 

Etter en halvtime

HV-12 kalte inn, og satte opp deler av Innsatsstyrke Rype i henhold til gjeldende planverk for styrkeoppbygging. Avdelingen skal bringes fram til status «oppsatt» for deretter å besette et objekt. 
 
Alarmen gikk hos staben i HV-12 klokken 1115. Oppdraget gikk til ledelsen av Innsatsstyrke Rype som så begynnte å kalle inn soldater. Troppsjefer og lagførere kalte inn sine egne soldater fra det sivile. Fra Ålesund til Stjørdal begynte soldater i innsatsstyrken å hive seg i bilen, og kjøre i retning av oppsetningsstedet. De første var på plass allerede etter en halvtime.
 

I løpet av få timer

Ved oppmøte ble soldatene tatt imot og det ble gjennomført «Klar Til Strid» (KTS). Utvikling til strid (UTS) ble gjennomført ved at tyngre avdelingsvåpen ble tatt ut og avdelingen gjort klar til å løse oppdraget. Våpnene ble kontrollskutt på skytebanen, sambandsutstyret testet, planer for operasjonen ble studert og en ordre ble gitt til soldatene.
 
I løpet av noen timer hadde innsatsstyrke Rype kalt inn, og satt opp en hurtig utrykningsstyrke med innsatssoldater og elementer fra hundetroppen, sanitetstroppen og skarpskyttertroppen. Klare til å rykke ut og ta kontrollen på ett av de sentrale objektene i Trøndelag som HV er satt til å beskytte.
 

Operativ evne økes

Gjennom Forsvarssjefens operative krav og nytt operativt ambisjonsnivå, skal Heimevernet tilpasse sin styrkestruktur i perioden 2013-2016. Den operative evnen skal økes gjennom økt trening av områdestrukturen og andre tiltak for å forbedre Heimevernets reaksjonsevne og selvoppsetningsevne.
 
Som en konsekvens av dette utfører generalinspektøren, uten forvarsel, beredskapstester i Heimevernets organisasjon for å teste distriktenes evne til å håndtere oppdukkende situasjoner. Deler av den operative strukturen settes opp og bringes fram til status «OPPSATT» og klar for videre oppdragsspesifikk trening. Disse beredskapstestene ble innført i 2013 og flere HV-områder rundt i landet er nå testet. Dette var første gang en innsatsstyrke ble testet.
 

KLARE TIL STRID: Etter et par timers hektisk aktivitet var de klare til å beskytte et av Trøndelags sentrale objekter. KLARE TIL STRID: Etter et par timers hektisk aktivitet var de klare til å beskytte et av Trøndelags sentrale objekter.
Publisert 12. juli 2014 00:59..