Krigshelt med hjerte for HV

For Jørg Lian fra Forsvarets spesialkommando (FSK) er Heimevernet som en forsikringspolise å regne.
​Det er en tidlig morgen på Rygge. Rundt 30 offiserer, hovedsakelig områdesjefer og en innsatsstyrkesjef i HV-01 er samlet til møte med distriktssjef Jon Terje Myhren og hans stab. Offiserene er stort sett sivile mennesker som alle har et ansvar for flere hundre soldater i sine områder. 

De er mekanikere, butikkmedarbeidere, finansfolk, rørleggere og alle mulige yrkesgrupper. Samtlige har møtt på «jobb» for Forsvaret denne morgenen, og skal få et foredrag fra en kollega, som har en yrkeshverdag litt annerledes enn deres egen.

Krigskorset

«For seks år siden våknet kaptein Jørg Lian til en helt annen start på dagen. Opprørere forskanset seg i en bank i Kabul. Avdelingen som Lian støttet gikk til aksjon mot banken. Det ble oppdaget sprengladninger, samt døde opprørere med selvmordsvester og klargjorte håndgranater. Situasjonen var uoversiktlig, og det var eksplosjoner i området. Lian startet likevel umiddelbart klarering av bygget.» 

Slik begynte tidligere forsvarsminister Grete Faremo begrunnelsen for at Jørg Lian har fortjent krigskorset med sverd. Norges høyest rangerte militære utmerkelse. Operasjonen i Kabul ble i følge forsvarsministeren gjennomført på en forbilledlig måte. 

- Lians innsats fremheves som særdeles fremragende og avgjørende for at oppdraget kunne gjennomføres, under ekstreme og svært risikofylte forhold, fortsatte hun.

Denne morgenen står han foran kollegaer med samme grad som ham, men med en helt annen hverdag. Kaptein Jørg Lian var EOD-offiser (spesialist på eksplosivrydding) i Afghanistan i 2009. Hans gode venn oberstløytnant Myhren, har invitert krigshelten til å foredra om sitt virke og viktigheten av trening.
 


Stor ære

- Det at en eksplosivrydder ble tildelt denne store og historiske anerkjennelsen bidro til å sette fokus på den risikofylte innsatsen eksplosivryddere og mineryddere gjør og har gjort. Videre tror jeg at det har bidratt til å sette fokus på den innsats alle våre veteraner har gjort på vegne av demokratiet Norge. Selvfølgelig var det også personlig en stor ære å bli tildelt denne høyeste utmerkelse, og jeg håper at jeg ved å dele mine erfaringer kan bidra til at andre finner inspirasjon til å bidra til fellesskapet, forteller Lian.

Hans personlige erfaringer fra en hverdag fjernt fra vår egen, trollbandt HV-offiserene i nærmere to timer denne morgenen på Rygge flystasjon.

Lian mottok krigskorset en maidag i 2011. Sammen med ham stod en liten gutt på ti år. Det var en tøff dag for Håkon som mottok Norges høyeste utmerkelse for krigsinnsats på vegne av sin avdøde far Trond André Bolle, som ble drept av en veibombe i Afghanistan 27. juni året før. Soldater som Lian ofrer hver dag sine egne liv for at nettopp slike tragiske utfall skal forhindres. For Lian er livsforsikringen hans trening. Og atter trening.

Ferdigheter

- Grunnleggende ferdigheter er alt. Det er det man faller tilbake på når stressnivået øker. Sist gang jeg var på skytebanen i regi av min skvadron, var fokuset på «de seks stødige grepsfaktorer». Jeg kjente igjen momentene fra da jeg underviste rekrutter for mange år siden. Instruktøren hadde gjort en god jobb og satt seg godt inn i hva han skulle lære bort. Jeg som har drevet med skyting i mange år, plukket opp et lite moment som jeg ikke har tenkt på tidligere. Grunnleggende ferdigheter er basis i alt arbeid, slår han fast.

Til tross for at Lian mange ganger har jobbet langt hjemmefra i tjeneste for hjemlandet, har Heimevernet en spesiell plass hos ham.

Ferskvare

- Jeg ble tidlig kjent med Heimevernet. Som barn vokste jeg opp hos mine besteforeldre, og bestefar var med i HV. Jeg husker det var stas når han kom hjem med den store «militærlastebilen», som jeg senere lærte å kjenne som M6. Jeg har alltid hatt troen på grunntanken med Heimevernet, det å bidra til å beskytte ditt eget nærområde som du selv kjenner bedre enn de fleste. Kanskje var det nettopp derfor han takket ja til å besøke Heimevernet og HV-01s sjefsmøte.

- HV har alltid hatt en plass hos meg. Da min gode venn Jon Terje spurte om jeg kunne tenke meg å møte HV-01, så jeg på det som en god mulighet til å møte dagens HV og bli litt bedre kjent med hvordan det har utviklet seg. Jeg håper også at et og annet av det jeg snakket om, kunne komme til nytte for andre. Dessverre ble det ikke så mye tid til å prate med den enkelte, men kan hende krysses våre veier igjen, smiler Lian.

Lian brukte mye av tiden sin hos HV-01 til å snakke om viktigheten av trening, som han hevder er avgjørende.

- Ferdigheter er ferskvare, og mener man alvor av å kunne løse de oppdrag HV er satt til å løse, må de ferdigheter som trengs vedlikeholdes. Dette kan bare gjøres gjennom repetisjon, altså jevnlig trening og øving.

Typisk norsk

Lian er en mann som har hatt et ønske om å styre sin egen situasjon, og har gjennom sitt yrkesvalg tatt forhåndsregler.

- Kanskje er det litt typisk norsk å tenke at «det skjer ikke meg». Jeg er sikker på at mange kjenner seg igjen, dersom jeg nevner bilkjøring vinterstid på glatte veier hvor elgpåkjørsel er en reell fare.
 
De fleste senker likevel ikke farten, for elgen er jo så stor at jeg fint klarer å unngå den om den skulle komme. HV er et godt eksempel på en forsikring mange tror vi ikke kommer til å få bruk for, men erfaringene 22. juli 2011 viste noe annet. Jeg valgte å gå befalsskolen, for om Norge skulle komme i en kritisk situasjon, ønsket jeg i hvert fall å ha en viss mulighet til å påvirke min egen situasjon, forteller han.

Gjennom sine erfaringer i skarpe oppdrag har han et klart råd til HV-soldaten, som kanskje ikke helt ser nytten med den årlige treningen:

- Løft blikket litt opp fra navlen. Spytt i hendene og gjør ditt beste i situasjonen. Lederen må hele tiden utfordre seg på om treningen han legger opp til, er den som best forbereder avdelingen på å løse pålagte oppdrag. Søk derfor utfordringer og smak på mestring.

Han legger til at mestring ikke trenger være å komme til toppen av verdens høyeste fjell. 

- Mestring kan også være å få et lag, en tropp eller en enkelt mann til å oppleve utvikling og forbedring. En god kollega av meg sa en gang at det er nok få som har stått i en skarp situasjon, og ment at de hadde trent for mye på det de møtte.
 


Noe større

Han har likevel ikke noe problem med å skjønne at enkelte av soldatene som møter opp til øvelse i HV opplever det som negativt.

- Først vil jeg gjerne presisere at når HV-soldaten har møtt opp på øvelse, tror jeg at de møter mye av de samme momentene som jeg og de jeg jobber sammen med møter hele tiden. Frustrasjon, uoversiktlige situasjoner, venting, til tider mye hardt arbeid, korte nesten umulige tidsfrister, ordrer/kontraordrer. Opplevelsen av at noe bra skal skje, og så blir det endring eller kansellering – gang på gang, og så videre. I de årene jeg har jobbet i Forsvaret, har jeg brukt mest tid på å trene på noe som jeg nok ikke helt så for meg skulle kunne skje.

Lians yrkeshverdag er svært ulik HV-soldatens uke på jobb i løpet av et år. Han oppfordrer HV-soldaten til å sette det hele i perspektiv. 

- Mitt beste råd er å prøve å se seg selv som del av noe større. Det er en grunn til at de aller fleste i Norge faktisk kan livnære seg selv, ha en meningsfylt og utviklende jobb og et godt liv. Noen har jobbet hardt og ofret mye for at vi skal ha det gode livet vi har. På lik linje med mye annet, må også vårt gode og trygge samfunn vedlikeholdes, og sikkerhet er en del av det. Jeg vil gjerne appellere til regnskapsføreren, advokaten, bedriftslederen, gartneren, sjåføren osv. som har en funksjon i HV. Tenk på det faktum at fordi vi er så heldige å ha et trygt samfunn, trenger de ikke hver eneste dag bekymre seg om familien og de selv vil overleve de neste dagene nettopp fordi de selv er med på en overordnet og helhetlig forsikringsordning, legger Lian ettertenksomt til.

Til tross for at HV-soldatens timelange venting på kontrollposter, hvor lite kan skje over lange perioder og hans egen jobb hvor det er positivt at ingenting inntreffer – ser han fellesnevnere.

«Covert»

- Jeg forstår at det ikke er så lett å se der og da, men nettopp det å bidra til den overordnede samfunnssikkerheten, har mang en gang motivert meg når frustrasjonen kommer krypende. Frustrasjon er ikke konstruktivt, og leder sjeldent til noe positivt. Hvorfor ikke gjøre en innsats for at øvingsuken skal bli en bra opplevelse for de som er rundt deg? Prøv, så tror jeg at mange vil se at det faktisk er givende, oppfordrer han.

Lian brøt isen relativt fort blant offiserene i HV-01, da han innlevende forklarte hvordan han virkelig hadde begynt sin «militære karriere». Hans første «militære operasjon» må kunne karakteriseres som en 'covert'-operasjon med høyt spenningsmoment. Nok en gang er han tilbake hos sin bestefar.

- Som HV-soldat hadde bestefar utlevert en MP-40 maskinpistol. Dette hadde jeg selvfølgelig som observant liten gutt fått med meg. Jeg visste godt at det var veldig forbudt for meg å røre den. Min nysgjerrighet på denne påvirket nok allerede da min interesse for Forsvaret. En dag da jeg var alene hjemme bare måtte jeg se om jeg fant «maskingeværet» til bestefar. 

Som han mistenkte befant denne seg i skapet på soverommet. 

- Jeg fant den, og klarte på uforståelig vis å få løsnet foldekolben. Plutselig hørte jeg at bestefar kom kjørende med militærlastebilen, og jeg fikk litt panikk siden jeg ikke ante hvordan kolben skulle foldes tilbake igjen. Jeg jobbet febrilsk med kolben og hørte bestefar kom opp trappen. Plutselig «kom jeg borti» låseknappen og kolben foldet seg pent dit den skulle. Jeg satt den tilbake i skapet og løp på rommet mitt akkurat da bestefar kom inn døra og kom unna med det, smiler han. Hans første 'covert'-operasjon var et faktum.

Crack On! 

Lian oppfordrer både ledere og menige til å gjøre det beste ut av årets øvelse, og bruke energien best mulig.

- Det hviler et stort ansvar på ledere på alle nivå til at øvelsen blir effektiv og at man får trent de elementer som er nødvendig. Videre hviler det også et ansvar på den enkelte til å fokusere på å gjøre en innsats når man først er på øvelse, og ikke kaste bort energi på å forsure et miljø eller en oppgave. Frustrasjon er ikke konstruktivt og det gjelder å rive seg selv og de rundt deg ut av det så raskt som mulig. Engelskmennene har et godt uttrykk for en slik situasjon: ”Crack on!”, legger han til.

Tilbake står trening, trening og atter trening samt lagånd som hans ledestjerne.

- Behersk grunnleggende ferdigheter. Fokuser på ditt oppdrag, løs dette etter beste evne i avdelingens og sjefens ånd og spør deg selv hvordan du kan bidra til å utvikle dine nærmeste. Dette krever innsats og hardt arbeid, men om du gjør det, kan jeg love at det smaker godt, avslutter Lian.

(Artikkelen har også stått på trykk i siste utgave av Heimevernsbladet.)​
Publisert 8. oktober 2014 14:24..