Kristin Lunds refleksjoner over perioden som GIHV

Det sies at Heimevernet er tverrsnittet av den norske befolkningen. Dette er feil, mener Kristin Lund, avtroppende generalinspektør for Heimevernet (GIHV).
​​ – All entusiasmen der ute har virkelig gledet meg. Når vi har behandlet «tunge» og vanskelig saker i HV-staben eller sentralt, har det vært ekstra fint å ta seg en tur ut på en område- eller innsatsstyrketrening. Jeg blir rett og slett i godt humør og motivert. Når jeg ser entusiasmen og engasjementet der ute, får det meg til å fortsette å gå for «full maskin», sier hun.

Ikke alltid like populær

I en stor organisasjon med 45 000 soldater er det mange ulike forventninger og meninger. Beslutninger tatt på toppnivå er ikke alltid like populære. – Det er ikke enkelt for en soldat ute i organisasjonen å se helheten, og det forventer jeg heller ikke. Jeg, som en del av Forsvarets ledelse, er betalt for å se den helheten, og det kan kanskje virke som om jeg bare er lojal én vei, men sånn er det ikke, legger hun til.
«Reduksjon av årsverk, nedlegging av 016 og omlegging av Sjøheimevernet (SHV) har vært utfordrende saker i min fireårsperiode.»
- Kristin Lund.
– Vi kvittet oss med mye infrastruktur i SHV og investerte i to Reine-klassefartøy. Jeg ble overrasket over at det var så stor motstand mot fartøyene innad i Sjøheimevernet. Det er en helt annen driv i SHV nå, og jeg synes at vi har en god plan for SHV som alle kan støtte. I starten av min periode tror jeg nok vi snakket litt forbi hverandre. Vi hadde nok et felles mål, men veien og måten å gjøre det på var forskjellig. Nå er vi mye mer samkjørt, slår hun fast.


Vi stilte Kristin Lund spørsmålet om hva som har gledet henne mest i perioden som vår generalinspektør?

– Det er så mye, så jeg kan ikke nevne alt! Jeg ble imponert da jeg så våre soldater utenfor Stortinget «22/7». Jeg ble rørt da soldater fra HV-17 reddet seks av ni ungdommer som hadde kjørt seg vill på scooter på Finnmarksvidda.

Jeg ble stolt da soldater fra HV-11 stilte opp under stormen Dagmar til tross for at mobilnettet var nede. Det var utrolig interessant da jeg tok hurtigbåten nedover Helgelandskysten sammen med en områdesjef som ivrig forklarte om objektene og områdene de trente på. 

Jeg er imponert over HV-ungdommene og innsatsstyrkesoldatene som deltar på utvekslingen med Minnesota National Guard. De er gode ambassadører for Norge. Øvelse Cold Response 2012, hvor vi deployerte over 1000 innsatsstyrkesoldater til Nord-Norge viste meg hva innsatsstyrkene er i stand til.

Regionsøvelsene hvert år har vist at HV er relevant og en viktig aktør i samfunnet. Alle disse opplevelsene og inntrykkene har bidratt til at jeg har sett mangfoldet i HV, forteller hun.

«Jeg er helt sikker på at landforsvarsdebatten vil blusse opp igjen, og det er viktig å stadfeste HV sine oppgaver»

Kristin Lund mener at Heimevernet har blitt mer målrettet de siste årene. – Vi har blitt flinkere til å finne ut hvor skoen trykker. Vi har klart å se hva vi har, hvor vi mangler kompetanse og hva vi har av materiell. Det kanskje viktigste for HV i min periode er prosjekter med Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), noe som er en betydelig bedring av beredskapen i HV.  Treningene har blitt mer målrettet, og den operative evnen til HV går riktig vei nå, hevder hun.

«Det blir også viktig at HV trener med aktuelle samarbeidspartnere på større øvelser, og at vi øver på rollen vi skal ha» - Kristin Lund

Sjef HV-02, GIHV, FSJ og Politiet under øvelse HOVEDSTAD 2013
Sjef HV-02, GIHV, FSJ og Politiet under øvelse HOVEDSTAD 2013


Heimevernet har endret seg formidabelt de siste ti årene, hva vil skje de neste ti årene?

– Jeg er helt sikker på at landforsvarsdebatten vil blusse opp igjen, og det er viktig å stadfeste HVs oppgaver i landforsvaret og i forhold til Hæren. Jeg tror også at flere og flere forstår betydningen av HVs oppgave i Forsvaret og i totalforsvaret, spesielt som en viktig aktør i det sivil-militære samarbeidet. 

Om ti år håper jeg HV fortsatt er et heimevern som er en stor del av landforsvaret vårt. Jeg tror nok det kan bli noen endringer i porteføljen, kanskje sammensetning av troppetyper. Jeg håper at Heimevernet utvikler seg i takt med tiden, konstaterer hun.

«Det er med blandende følelser jeg forlater Heimevernet.»


Mye på grunn av at organisasjonen har hatt en stor plass i hennes liv helt siden starten av hennes karriere. Hennes første møte med Forsvaret var gjennom heimevernsungdommen, og det var utvekslingen til USA som gjorde at hun satset på Forsvaret.  


blir ny veteraninspektør

Lund var tidlig i operasjoner utenlands, og har ti kontingenter bak seg. – Det er utenlandsturene som har formet meg som leder og gjort meg sterk, fordi jeg har fått prøvd meg. Kristin Lund er en av dem med mest utenlandstjeneste på sitt nivå i Forsvaret, og hun er derfor et naturlig valg som neste veteraninspektør etter Robert Mood.

– Det er et helt annet tjenestefelt enn HV. Men jeg ser mange fordeler ved å kjenne til heimevernsstrukturen nå som jeg skal inn som veteraninspektør. Jeg gleder meg til å oppleve alle de aktivitetene som finnes i landet, og til å videreføre det arbeidet general Mood har startet.

«Jeg vil si tusen takk for den fantastiske innsatsen dere i Heimevernet gjør hver dag. Vær stolte HV-soldater»

Jeg skjønner jo at det aldri passer helt å være på HV-øvelse, men dere har en utrolig viktig rolle. Jeg må også takke familien til våre soldater for den tiden vi får av dem. Det samme gjelder arbeidsgivere, og jeg vil oppfordre dem til å utnytte at de har HV-personell som jobber for seg. Se det som en ressurs, for de sitter på mye kompetanse.

«Og som sagt, Heimevernets soldater er langt over tverrsnittet av den norske befolkningen!» - avslutter hun.

Hele intervjuet kan leses i i HV-Bladet, nr. 3 2013.
Dette er et redigert utdrag, gjort av nettredaktør Alexander Sylte,

Publisert 18. desember 2014 19:23.. Sist oppdatert 25. juni 2015 10:06.