Kunnskapsrikt og annerledes

Sanitetstroppen i Gunnerside besøkte Ullevål universitetssykehus på onsdag. Formålet med dagen var å komme i kontakt med fagpersonell for å heve innsatsstyrkens sanitetskompetansen ytterligere.
Fenrik Geir Håkon Stenberg (32) er mannen som la til rette for besøket. Han beskriver dagen som annerledes og svært kunnskapsrik.

Ingen obduksjon

– Målsettinga var å heve kompetansenivået, og det føler jeg er nådd. Vi hadde et sterkt ønske om å få være med på en obduksjon, dette var for å øke kunnskapen om anatomi og fysiologi, altså hvordan kroppen er bygd opp og hvordan den fungerer. Hadde skademekanikk vært sentralt under obduksjonen hadde det vært svært relevant. Nå ble det ingen obduksjon, likevel føler jeg at vi har fått tilegnet oss mye medisinskkunnskap i løpet av dagen, forklarer fenriken.
 
Stenberg jobber til daglig som anestesisykepleier ved Rikshospitalet. Anestesisykepleieren forklarer at det å møte et lik for første gang kan være en svært spesiell opplevelse, og at det kan være vansklig å forbrede seg på et slikt møte.
 
– Det kan utløse en del følelsesmessige reaksjoner og man kan ikke alltid vite i forkant hvordan man vil takle dette.
 
Det er første gang sanitetstroppen fra Gunnerside har deltatt på et foredrag med en sivil enhet. Stenberg ser helt klart nytteverdien ved å besøke slike fagmiljøer for å tilegne seg spesialkompetanse.
 
– Her på Ullevål sykehus har man så ufattelig mye kunnskap og erfaringer som en sanitetstropp i Heimevernet kan dra nytte av. Ikke minst på traumemottaket, der de behandler gjennomsnittlig fem traumer per døgn. Å knytte bånd til andre fagmiljøer anses som svært viktig. Dagen i dag er absoulutt et steg i riktig retning, forklarer Stenberg engasjert.

Fenrik Geir Håkon Stenberg (32), jobber til daglig som anestesisykepleier ved RikshospitaletFenrik Geir Håkon Stenberg (32), jobber til daglig som anestesisykepleier ved Rikshospitalet
 
Sanitetstroppen besøkte også ambulanseseksjonen på Ullevål sykehus. Her fikk de kunnskap om skadestedshåndtering - og svært relevante erfaringer skadesteder. Det ble også diskutert en del rundt samvirke, og utfordringer man kan møte, når det kommer til samarbeid mellom sivile og militære aktører.
 

Vilje til kompetanseheving

Borghild Roald (67) er professor ved Universitetet i Oslo og seksjonsoverlege ved Oslo universitetssykehus. Roald holdt et kunnskapsrikt foredrag om sykdomsprosesser og sykdomsutvikling for soldatene.
 

– At Heimevernet besøker sykehuset gir meg en tydelig indikasjon på at de har en vilje til å utvikle sin kompetanse, samt en seriøsitet og en profesjonalitet. Det sier mye om sanitetstroppen at de tar seg tid til å reise til sykehuset, for å utvikle sin sanitetskunnskap. Dette er også grunnen til at jeg bruker en hel formiddag på å møte troppen, sier Roald.

 
– Jeg håper soldatene sitter igjen med en forståelse om hvilket fantastisk instrument kroppen er. Jeg håper også at de husker på min lette omskriving «av den gamle hippokratiske legeeden». Den er relevant for alle som arbeider i relasjon til syke og skadede mennesker; – man skal arbeide for at en skade eller sykdom kan helbredes, selv om man ikke alltid klarer det. Man skal gjøre hva man kan for å lindre plagene, men man skal alltid huske å trøste.
 
Essensen i dette mener jeg også er svært relevant også for sanitetstroppen i Heimevernet, avslutter seksjonsoverlege, Borghild Roald.

Professor og seksjonsoverlege Borghild Roald snakket om ulike blødninger i hode.Professor og seksjonsoverlege Borghild Roald snakket om ulike blødninger i hode.
Publisert 18. desember 2014 19:51..