Kurs i operativ ledelse

Som andre HV distrikt ut, har HV-02 denne uken blitt kurset i operativ ledelse. Kurset er et ledd i en prosess som skal gi distriktsstabene bedre kompetanse til å utvikle rasjonelle metoder for ledelse av egne avdelinger.

Fokus på distriktsstab er viktig og helt nødvendig. Dagens HV er ikke lengre kun en styrkeprodusent, men vi inngår i nasjonal kommando og kontroll som landterritorielt ansvarlige på vegne av Sjef FOH. Derfor holder det ikke å bare trene områder ned til enkeltmann, distriktsstabene må også være kompetente i forhold til å lede komplekse operasjoner. - For meg, som er forholdsvis ny i HV-02, har jeg virkelig fått øynene opp for hvilke enorme utfordringer som ligger i territorielt ansvar for hovedstadsregionen, sier fungerende distriktssjef, oberstløytnant Per Olav Vaagland

Det har vært et uttrykt ønske fra samtlige distrikt i HV om et kurs som kan styrke distriktsstabenes evne til operativ ledelse, forteller kommandør Lyder Karlsen, som er sjef for veileder teamet. Han leder et team som fortløpende veileder og evaluerer samtlige fagseksjoner i staben. Av de 40 som kurses, er over halvparten OPLK personell. Karlsen understreker at det er viktig at også OPLKene er med. –Jeg er imponert over hvor raskt de omstiller seg til grønt. Her kommer de rett fra det sivile liv med en fantastisk motivasjon og et brennende engasjement, sier han.

Distriktsstaben blir satt til å håndtere et nasjonalt fiktivt krisescenario. Hensikten er å gi staben et bedre grunnlag for å fylle egen tjenestestilling i fred, krise og væpnet konflikt. Ifølge major Olav Sogn, som er med som kurs offiser fra HVSKS, er planen er å gjennomføre kurset 2 til 3 ganger i året. HV14 gjennomførte kurset på Drevjamoen i uke 10, og distriktene som skal ha påfølgende operativ evaluering av FOH og står foran gjennomføringen av en regionsøvelse blir prioritert.

Viktig å løfte blikket opp fra daglig drift
-Det er viktig og bra at distriktsstaben kommer seg ut av de daglige administrative gjøremålene og får trent skikkelig på operativ samhandling. Det sier operasjonsoffiseren i HV-02, major Nils Andberg. Kurset i operativ drift og ledelse av avdelinger i strid, kommer som en kjærkommen avveksling til den administrative driften, som kan ta overhånd. - Som distriktsstab er det veldig lett å drukne i den daglige driften, så glemmer vi litt hvordan vi skal drive en operasjon. Vi har også behov for å trene på operativ samhandling på tvers av seksjonene, sier majoren med ansvaret for at operasjonen går som planlagt.

Det er et utfordrende scenario, der vi ligger på grensen til krig. Distriktet løser 14 oppdrag samtidig, alt fra å bistå politiet med objektsikring til overvåking og kontroll. I grenseland mellom fred og krig dukker det opp mange gråsoner. Og med så mange oppdrag samtidig, synliggjør det en del sprik i ressursene som må avklares i etterkant. Både innen transport, materiell og varsling, dukker det opp utfordringer. –Hva gjør vi for eksempel hvis mobilnettet er nede?, spør Andberg. Når vi har så mange avdelinger ute, gir det også et veldig stort kontrollspenn. Med dette i tillegg til alle våre sivile samarbeidspartnere, ser vi et klart behov for flere ledelseselementer. –Jeg ønsker meg to ekstra kommandoer som kan lede 6-8 områder hver. Det vil styrke kvaliteten på det vi gjør betraktelig, mener han.

Her styres operasjonene
Midt i hjertet av operasjonen, sitter Kaptein Thomas Gulliksen. Han er sjef for OPSen , og sitter med den operative ledelsen av all kommunikasjon ut til avdelingene og informasjon opp til ledelsen. Det er hans ansvar å gi et oppdatert situasjonsbilde, kontinuerlig, såkalt Common Operational Pictore (COP). Det er bare han i OPSen som er fast ansatt i forsvaret, de seks andre er OPLKere, som kun er inne mellom fem og ni dager i året. Men i HV02 er de heldige, for engasjementet og interessen er så stor at mange inne flere dager i løpet av året, forteller Gulliksen. –OPSen er inndelt i tre avdelinger som behandler informasjon om etteretning, det operasjonelle rundt egne styrker samt personell og logistikk. Det er viktig at de kan samarbeide godt, og på et kurs som dette, får vi både drillet rutiner og trent på å samarbeide, sier kapteinen med bakgrunn som hæroffiser fra ingeniørvåpenet. Mens meldinger om trafikkulykker og mistenkelige terrorister tikker inn, understreker han at OPSen fungerer som en hub som samler inn og fordeler informasjon. –Jo smidigere OPSen fungerer, desto smidigere fungerer hele operasjonen, sier Gulliksen.


Publisert 18. desember 2014 19:23..