Kutter kostnadene med 85 %

HV-08 har omorganisert bruken av filmskytebane, resultatet er kompetanseheving innad i distriktet og kostnadseffektivisering.
Dette er en filmskytebane: En soldat står på vaktpost med et skarpt våpen. Foran seg har han et lerret med en figurant, vidre utspiller det seg ulike scenarioer. Både figuranten og soldaten ser og hører hverandre. Bak lerretet til soldaten er det en sandvold slik at man kan avløse skudd om det er nødvendig. Før selve gjennomføringen får soldatene et kurs som tar for seg lovverket ved bruk av våpen.
 

85% billigere

Kaptein Børre Jakobsen (55) har et overordnet ansvar for at distriktet har tilstrekkelig kompetanse i maktanvendelse. Jakobsen har drevet opplæring i maktanvendelse både på krigsskolen og i andre sammenhenger.
 
- Det er mange meninger om hva en filmskytebane er, enkelte kaller det en simulator. Andre kaller det en beslutningstrener. Vi øver den enkelte soldat til å ta riktige beslutninger i både fredelige- og farlige situasjoner, forklarer Jakobsen.
 
- Tidligere kostet det cirka 120 000 kr for å gjennomføre en trening i maktanvendelse for ett område. Nå får vi igjennom tre områder for cirka 55 000 kr, sier kapteinen.

Kaptein Børre Jakobsen (55) har et overordnet ansvar for at distriktet har tilstrekkelig kompetanse i maktanvendelse.Kaptein Børre Jakobsen (55) har et overordnet ansvar for at distriktet har tilstrekkelig kompetanse i maktanvendelse.
 

Kompetanseheving

Jakobsen hevder at i tillegg til å spare penger, øker også kunnskapsnivået innad i distriktet.
 
- Før leide vi inn hovedinstruktører og figuranter. Å lønne disse eksterne aktørene er dyrt. Maktanvendelse er en av kjernevirksomheten til Heimevernet. Nå bruker vi soldater som er inne til trening for å spille figuranter, soldatene får en dag med opplæring. Samtidig har vi undervist alle områdesjefene for å dyrke en tyngre kompetanse innad i distriktet. Å leie inn eksterne personer for å undervise i noe som er en del av vårt kjernevirke blir for dumt, vi skal selv sitte på denne kunnskapen.
 
Synker kvaliteten på treningen når man ikke bruker eksterne hovedinstruktører og figuranter?
 
- Jeg som hovedinstruktør er ikke i stand til å se forskjell. Dette er ikke noe «hokus pokus», det er svært enkle prinsipper, forklarer kapteinen og legger til:
 
- Vi sparer mye penger på dette, men det er viktig å belyse kunnskapshevingen ved å gjøre det på denne måten også. Tropssjefene er nå mye mer aktive, de ser nå sine soldater i en «reel situasjon». Jeg har opplevd troppssjefer som har tatt med hele troppen og øvd ildhåndgrep på kvelden etter filmskytebanen, da alle så at dette var nødvendig.
 
- Vi ønsker absoulutt ikke å være kategorisk og si at dette er den eneste løsningen. Vi ønsker bare å forbedre den nåværende situasjonen, og bruke pengene på en mer kostnadseffektiv måte, sier Jakobsen bestemt.
 

Glemte å avsikre våpenet

Menig Kjetil Skrøvje var fornøyd etter at han hadde prøvd filmskytebanen for første gang.
 
- Filmskytebanen var fantastisk. Den er realistisk og lærerik. Jeg glemte å avsikre våpenet før jeg trykket på avtrekkeren. Det er mangel på trening som gjorde at jeg tullet det til, jeg hadde ikke tatt i en AG3 på ti år, ler Skrøvje.
 
Skrøvje forklarer avslutningsvis at troppen hans var engasjert etter de var ferdig på filmskytebanen.
 
- Alle var svært positive og fulle av energi. Jeg tror mange fikk en påminnelse om seriøsiteten i vårt virke. Det var både godt og ubehagelig å kjenne på stressmomentet. Å trene så realistisk er riktig vei å gå, man har et enormt læringsutbytte av det i forhold til jus delen, samtidig som personligheten til hver enkelt soldat kommer tydelig frem i en stresset situasjon. Å kjenne sine medsoldater er viktig, konkluderer Skrøvje.
 
 
Publisert 30. april 2014 15:26..