Laurbær og selvransakelser etter Cold Response

Selvransakelsens tid er kommet etter øvelse Cold Response 2014. – Vi skal ikke hvile på laurbærene. Nå er tiden kommet for å være selvkritiske, sier major Ole Henry Finvåg i HV-16.
La det ikke være noen som helst tvil. Heimevernet leverte varene så til de grader under øvelse Cold Response 2014 (CR14). De gode tilbakemeldingene haglet fra det internasjonale oberstnivået og nedover i systemet. Bataljonssjefer og troppssjefer var fulle av lovord over hvordan innsatsstyrker og områdestruktur løste sine oppdrag.
 
– Vi nyter all skryten. Dette må allikevel ikke gå til hodet på oss. Vi vet at vi har et forbedringspotensiale på flere felt. Det skal vi nå evaluere i tiden fremover, sier operasjonsoffiser i HV-16, Ole Henry Finvåg.
 

Sikring og kontraoppklaring

Distriktet støttet en multinasjonal brigade, og hadde oppdrag av typen overvåking og kontroll av vei-, sjø- og lendeakser, kontraoppklaring, sikring av oppmarsjområder, sikring av viktig infrastruktur og sikring av stasjonære kommandoplasser.
 
– Vi hadde underlagt oss et svensk HV-kompani på cirka 100 personer og en dansk HV-styrke på cirka 60. I tillegg til samarbeidet vi hadde med disse, var det flere andre vi samhandlet med. Som marinens NorTG via vår innsatsstyrke sjø, Anklet, samt de respektive bataljonene, kompaniene og troppene i den multinasjonale brigaden som vi var i direkte kontakt med, forklarer Finvåg, og ramser opp avdelinger som britiske Royal Marines, nederlandsk marineinfanteri, en canadisk bataljon og en svensk mekanisert bataljon.

Ett av innsatsstyrke Anklet sine flerbruksfartøy med en bordingsgjeng på vei for å løse oppdrag under CR-14.Ett av innsatsstyrke Anklet sine flerbruksfartøy med en bordingsgjeng på vei for å løse oppdrag under CR-14.
 

Effekt i målet

På spørsmål om hva han vil fremheve HV-16 lyktes best med, i et overordnet perspektiv, er svaret:
 
– Vi er gode på vintertjeneste og det å sette opp avdelingene våre slik at vi blir klare til å løse oppdrag. Vi liaisonerer også bra på taktisk nivå opp mot de nevnte utenlandske avdelingene, sier han.
 
I forbindelse med Hot Wash Up etter øvelsen kom det frem både ros og ris fra distriktets avdelinger. Det sier seg selv at det ikke er mulig å ta hensyn til rubbel og bit av ønsker om forandringer. Sjef i HV-16, oberst Rune Solberg, oppsummerte akkurat den biten ganske så tydelig:
 
– Her er det mange tilbakemeldinger om saker som kan tas tak i. Jeg vil prioritere det som gir operativ effekt, så får vi se hva vi må forbedre i forhold til velferdsmessige ting, konkluderte obersten.


Sitater fra deltakerne:

Knut Andersen, troppssjef i  HV-området som hadde skarpt vakthold på Evenes flystasjon under øvelsen: «Det var spennende med mye nytt personell i området vårt, og et oppdrag med skarp ammunisjon i våpenet. Det gikk veldig bra. Vi hadde like mange patroner da vi avsluttet oppdraget, som da vi startet»
 
Johnny Skoglund, sjef innsatsstyrke Anklet: «Vel blåst. Det var en vindfull øvelse»
 
Jan-Hugo Berg, troppssjef innsatsstyrke Claymore: «Vi tok 11 fanger like ved Bardufoss. De ble lange i maska da de skjønte det var HV-personell som hadde tatt dem. Den svenske brigadesjefen vår var meget godt fornøyd»
 
Kim Harry Hansen, jeger innsatsstyrke Claymore: «Vått, kaldt og fantastisk. Vi evner å løse oppdrag i all slags vær»
 
Oberst Lars Karlsson (fra den svenske Hæren), sjef for den multinasjonale brigaden: «HV-16, ni gav oss en målbild på hur hemvernet kan nyttast»
 
Publisert 30. mars 2014 19:54..