Liker du å ta ansvar?

LEDERUTDANNING: Vi trenger flere dyktige og motiverte troppeførere. Vi har en rekke gode kurs som gir deg unik og praktisk ledertrening med en svært god sivil nytteverdi.
I det sivile kalles slike kurs for lederutvikling, de koster mye penger og er i tillegg ofte kun teoretisk orientert. Vi gir deg praktisk ledererfaring etter vel utprøvde modeller.
 

Praktisk ledelse

Heimevernets kurs i ledelse begynner etter hvert å få et godt rykte på seg. Fokus på praktisk ledelse og trening i lederrollen gjør elevene bedre rustet til rollen som troppeførere.

– Mitt inntrykk er at dette er bra kurs med ledelse og instruksjoner som to bærende elementer. Dette er momenter som lett kan overføres til det sivile liv, og som kan brukes i jobbhverdagen til de fleste, sier løytnant Lyng fra Vernepliksverket. Han er med som veileder.
 
  – Disse kursene er egentlig en vinn-vinn situasjon mellom HV og arbeidsgivere ute i det sivile.
 

Lokale kurs

Denne gangen var 38 elever fra både områdestrukturen og innsatsstyrkene samlet på Værnes. Alle distriktene i HV gjennomfører lagførerkurs og grunnkurs hvert eneste år.

Erik Aarvik, er lagfører i sanitetstroppen til innsatsstyrke Rype, han er en av de 38 elevene. Han har sett frem til dette kurset, og forteller at han hadde hørt mye bra om disse kursene fra venner i HV.

 – Jeg fungerer jo som lagfører nå, så det er på tide å få på plass litt kunnskap og praktisk trening i rollen, smiler Aarvik.
 
Bilde: kurselev Erik Aarvik og laget hans testes i praktisk ledelse, her i form av et sanitetscase. Heimevernets befalskurs er en god arena for å utvikle seg som leder.
Publisert 18. desember 2014 19:27..