Løs oppdraget og ta vare på dine soldater

HORTEN: Til neste år har kaptein Terje Randem (50) vært i Heimevernet i 30 år, 11 av dem som områdesjef for Horten HV-område, HV-01.
Randem jobber som avdelingsleder hos NAV. Områdesjefen føler at kompetansen han har fått utviklet gjennom sin karriere i Heimevernet har hatt stor nytteverdi for hans sivile jobb.
 
– Jeg tror det sivile samfunnet har mye å lære av militære sjefer i forhold til intensjoner og hensikter. I tillegg tenker jeg at en viktig ting man kan ta med seg fra Forsvaret er det å ta avgjørelser når ikke alle faktorer er på bordet, sier han.
 
– Selv er jeg tilhenger av en lederideologi som går på relasjoner. Den gamle læresetningen i Forsvaret er fortsatt svært god. Løse oppdrag og ta vare på dine soldater. Den er også god i det sivile, du skal løse oppdraget og ta vare på de ansatte, mener Randem.
 

Ventet på Sovjetunionen

– Min militære karriere startet med hester i kløvkompaniet. Da det skulle nedlegges, søkte jeg om å bli overført til Heimevernet for 29 år siden. Der har jeg hatt ulike roller som troppssjef, lagfører, nestkommanderende og nå områdesjef siden 2003.
 
Kapteinen husker godt hvordan Heimevernet var da han startet, et heimevern som var helt annerledes enn det Heimevernet vi har i dag.
 
– Jeg har vært med så lenge at jeg husker sperrestillinger som ble opprettet utenfor Horten, der vi ventet på Sovjetunionen med en stor plan om hvor vi skulle minelegge og hvor vi skulle ha gævermenn. Det har vært en formidabel utvikling i Heimevernet de siste 30 årene. Jeg har sett Heimevernet fra den tiden gutta hadde en «klonk» på lomma, til det Heimevernet er i dag.
 
– Norge har vært en aktør ute i verden. Det er klart at den kunnskapen også tilfaller Heimevernet, noe som er svært positivt. Når kvaliteten på treningene øker, øker også motivasjonen til heimevernssoldaten. Jeg vil påstå at både kvaliteten på treningene og motivasjonen har økt de siste årene.
 

Intensjon og kapasitet

Randem mener treningshyppigheten i Heimevernet er for lav. I fremtiden ønsker han et heimevern med hyppigere treninger. Samtidig er han bekymret for verneplikten.
 
– Jeg ønsker en fremtid for Heimevernet der vi får tilstrekkelig med trening, helst trening en uke hvert år. Det er spennende å se hva slags kapasitet samfunnet ønsker at vi skal ha. Vi har valgt noen politikere, hvor mye kapasitet ønsker de?, spør han.
 
– Verneplikten er bekymringsverdig i forhold til Heimevernet, da det er verneplikten som tillater oss å hente inn soldater. Kaller vi inn færre til verneplikt, blir Heimevernets styrkebrønn mindre. «Gubb» på bakken trenger man uansett.
 
Det håper jeg politikerne forstår. Hvis vi bygger ned kapasitet eller kvalitet, må vi ta de konsekvensene dette vil føre til om det kommer en «episode». Intensjoner forandrer seg lynraskt, kapasitet bygges ikke opp lynraskt, avslutter områdesjefen.
Publisert 30. januar 2014 16:43..