MP7 på vei inn i HV

DOMBÅS: Maskinpistolen MP7 skal på sikt avløse pistol som personlig våpen til selvforsvar og gi etterlengtet ildkraft og rekkevidde for en rekke spesialistfunksjoner som for eksempel sanitet og samband.
​De første instruktørene i Heimevernet er nå kurset av Hærens våpenskole. Etter hvert skal så Heimevernets skole -og kompetansesenter (HVSKS) på Dombås ta stafettpinnen videre.

Personlig selvforsvarsvåpen

– Våpenet er lett å håndtere og midt i blinken for oss i saniteten, sier kaptein Geir Ove Malvik som Heimevernets fagansvarlige for sanitet. – Med dette våpenet vil også vi kunne forsvare oss selv på en helt annet måtte enn med P-80 pistol (Glock), sier Malvik.
 – Denne maskinpistolen har jo en praktisk skuddvidde på 200 meter. 

Våpenet kan også bæres i hylster på kroppen og er utrolig lite og hendig. – Med sikte av typen Aimpoint vil du også kunne treffe det du skyter på, legger han til. Det blir nå i første omgang sanitet, vognførere og sambandspersonell, samt en rekke spesialistfunksjoner som vil få våpenet. Men dette utredes nå, og fordelingen i Heimevernet er ikke helt klar enda. 

Første instruktørkurs

Dette første kurset på HVSKS hadde som mål å utdanne et knippe gode instruktører som igjen kan gjennomføre utdanning av nye instruktører til HV-distriktene.

Dette våpenet har allerede vært i bruk i Hæren en tid, med gode tilbakemeldinger. Instruktørene kom da også fra Manøverskolen ved Hærens våpenskole. Selv om kaliberet er på beskjedne 4.6 mm er gjennomslagskraften imponerende. ​

​​​​​​​​​​

Fakta MP7

• MP7 er en maskinpistol fra tyske Heckler & Koch i kaliber 4,6 × 30 mm. Den ble designet på bakgrunn av et Nato-krav fra 1989 om en maskinpistol med høyere penetrasjonsevne i kroppspansring enn de da eksisterende maskinpistoler.

• Konstruksjonen er kompakt og i plastmaterialer. 4,6 mm-ammunisjonen har en svært høy utgangshastighet, noe som gir god effekt i målet.

• MP7 passer inn i en klasse svært lette og kompakte finkalibrede maskinpistoler som på engelsk har fått navnet personal defence weapon (PDW).​


Publisert 1. februar 2015 20:29..