Mjøsa II, vel gjennomført

– Det å få øve hele systemet, fra enkeltsoldat i områder og innsatsstyrker til distriktssjef, er en høydare og et privilegium i seg selv, forteller stabssjef i HV-05, Ståle Grytli.

– Selv om Heimevernets sentrale oppdrag er å beskytte mennesker og viktige samfunnsfunksjoner, hadde øvelsen også fokus på offensive operasjoner, sier oberstløytnant Per-Ivar Norman, sjef for Opplandske HV-distrikt 05.

Bisto politiet
Mjøsa II fokuserte på militære operasjoner i situasjoner preget av krise og væpnet konflikt. Politiets ansvar gikk ut på å sikre flere objekter i Hamar og omegn. Heimevernet skulle settes inn der politiets styrker ikke strakk til.

Mye av øvelsen gikk ut på å bedre samarbeidet mellom Heimevernet og politiet. – Det er med tilfredshet vi i ettertid tenker på at det er de samme menneskene fra de samme etatene som skal løse en reell krise i innlandet hvis den skulle oppstå, sier Grytli.

Utfordrende
– En øvelse hvor så mange avdelinger og nivåer øver samtidig, er alltid en utfordring som stiller store krav til øvingsledelse og markørapparat, sier han. Det vil alltid være større utfordringer i regionsøvelser sammenlignet med lokal trening. Det mest krevende er å engasjere alle like godt, hele tiden. En del momenter var godt lagt opp, men det var også flere som opplevde at spillet ikke traff dem. – Evalueringen vil alltid belyse hvordan vi samlet kan få best utbytte av de øvingsmidlene vi benytter oss av, forteller Grytli.

– Jeg vil rose alle de som tok tak i sin egen situasjon, som med stor innlevelse i spillet tok muligheten og gjorde den lille forskjellen. Alle som aktivt tok til seg læring og bidro til andres læring gjennom konstruktive vinklinger og ikke minst litt humor. Med en slik innstilling vil man alltid lære litt mer, uavhengig av hvor godt spillet er, uttrykker stabssjef i HV-05, Ståle Grytli.


Publisert 2. april 2013 13:41..