Møt snarest!

– Så snart skytteren er klar: Mot skivene – fem skudd i eget tempo. Ild!
Løytnanten har knapt gitt sin ordre før de første skuddene gjennomhuller målskivene. På standplass denne kjølige novemberkvelden har HV-soldatene inntatt ferdigstilling; soldater som bare timer tidligere var sivilister og opptatt med helt andre gjøremål.
 
– inntil alarmen gikk i Moss HV-område i HV-01 på ettermiddagen og personell i utvalgte tropper samt områdestaben ble beordret til å møte snarest på Rygge flystasjon – i uniform og med sitt personlige våpen.
 

Uten forhåndsvarsel

Beredskapstesten ble iverksatt av generalinspektøren for Heimevernet (GIHV) og ble selvsagt ikke varslet på forhånd. Det handler kort og godt om å teste HVs reaksjonsevne og selvoppsettingsevne samt berørt HV-distrikts evne til å understøtte oppsatte enheter.
 

Forståelsesfull arbeidsgiver

– Når «kongen» ringer, er det jo bare å møte, mener sambandsoffiser Torstein Johansen. Til daglig er 35-åringen realfagslærer på Øråsen barne- og ungdomsskole og ble varslet da han var midt i en foreldre-/elevsamtale, som dermed måtte avbrytes.
 
– Ikke akkurat noe optimalt tidspunkt for en alarmøvelse, men jeg har en forståelsesfull arbeidsgiver som skjønner at jeg måtte forlate arbeidsplassen og komme meg til HV-områdets kommandoplass raskest mulig, forteller fenriken mens han tester multirolleradioen i HV-områdets operasjonssenter.
 

Realistisk

I motsetning til mannskapene i Moss HV-område, har befalet vært inne til sin årlige trening. Det er ikke minst områdesjefen, Thore Hovind, glad for.
 
– Under befalssamlingen i oktober ble blant annet planverk og ikke minst varslingsrutiner og navnelister gjennomgått. Derfor har innkallingen til alarmøvelsen gått bra, konstaterer en fornøyd major, som til daglig er yrkessjåfør i Fretex.
 
– En slik alarmøvelse er en god test og høyst realistisk, selv om det selvsagt ikke passer alle å måtte bryte opp fra sin sivile arbeidsplass og stille i porten på Rygge, konstaterer den tidligere yrkesoffiseren, som er yrkessjåfør i Fretex.
 

Evaluering

Etter få timer denne tirsdagskvelden, når siste skudd er avgitt på 200-metersbanen, er det innlevering og oppsummering der soldatene kan si sin hjertens mening til blant andre HV-stabens analyse- og evalueringsteam.
 
– En viktig del av vår evaluering er å veilede distrikter og oppsatte enheter for kort og godt å bli bedre, poengterer kommandør Lyder Karlsen i HV-staben. Han opplyser at GIHV vil iverksette liknende alarmer – uten forhåndsvarsel – i HVs organisasjon for å teste distriktenes evne til å håndtere oppdukkende situasjoner på kort varsel ved å sette opp deler av den operative strukturen.

Beredskapstest: Når «kongen» ringer, er det bare å møte, mener sambandsoffiser Torstein Johansen.Beredskapstest: Når «kongen» ringer, er det bare å møte, mener sambandsoffiser Torstein Johansen.
Soldatene skal raskest mulig kontrollskyte våpnene sine for å kunne gjøre en presisjonsjobb om det kreves.Soldatene skal raskest mulig kontrollskyte våpnene sine for å kunne gjøre en presisjonsjobb om det kreves.
Skytteren er «PÅ», bare noen småjusteringer skal til for denne soldaten.Skytteren er «PÅ», bare noen småjusteringer skal til for denne soldaten.

En gammel god traver - AG3en er innskytt og klar til tjenesteEn gammel god traver - AG3en er innskytt og klar til tjeneste
Publisert 18. desember 2014 19:01..