NRK i trygge hender

I går startet områdestrukturen i HV-02 med objektsikring på Marienlyst.  Hele området rundt NRK var sperret av, og Heimevernssoldatene sto godt synlig for sivile.

- Nå har vi en trening på objekt, forklarer områdesjef for Vestby og Ås HV-område 02, Kaptein Morten Algarheim. – Vi ønsker å trekke ut fra de øvingsfeltene vi har og trene mer realistisk, og derfor har vi fått lov til å trene her på Marienlyst. Her kommer vi inn i bymiljøet der det er mye infrastruktur, mennesker og sivile kjøretøy. Det er det som er mest optimalt.

Objektsikringen av NRK startet på onsdag, og soldatene sto døgnvakt frem til opprydningen startet klokken 12 i dag. Algarheim sier det gjør noe med motivasjonen til soldatene å få trene på objekt.

- En av oppgavene våre er jo å sikre kritiske objekter som vi har i Oslo og Akershus. De siste fem-seks årene har det vært mye fokus på trening i øvingsfeltene, og da ser vi at når vi tar dem med inn her på objektet så øker det litt av motivasjonen til soldatene. Nå får de være på objekt å trene, og ikke bare lage en øvingssetting i et øvingsfelt på Heistadmoen for eksempel, sier områdesjefen.

Kaptein Morten Algarheim synes det er bra at soldatene får trent i bymiljøet.Kaptein Morten Algarheim synes det er bra at soldatene får trent i bymiljøet

Føles mer ekte
Foran NRK bygningene er det satt opp et telt, der ansatte og besøkende må gjennom og vise gyldig ID for å slippe inn. Der står det flere soldater, blant annet Magnus Rogstad.

- Jeg synes det er veldig greit å stå her på vakt. Det føles mer ekte å være her på et reelt objekt i stedet for å løpe rundt i skogen, sier han.

Utenfor teltet møter vi Kirsten Uhnger, hun er ansatt ved NRK og er på vei til jobb. Hun har ikke noen problemer med at det står HV-soldater på arbeidsplassen hennes.

Kirstin Ungher hadde ikke noe problem med at soldatene sto utenfor arbeidsplassen hennes.Kirstin Ungher hadde ikke noe problem med at soldatene sto utenfor arbeidsplassen hennes.

- Det er veldig uvant, men jeg synes ikke det er skremmende. Vi har jo fått informasjon om det på forhånd, sier hun.

NRK hadde på forhånd informert sivilbefolkningen, ansatte og barnehagene i området om at HV-02 skulle ha øvelse i området.

- De har vært en svært god samarbeidspartner, sa områdesjef Algarheim.

Publisert 18. desember 2014 19:36..