NROFs patruljeløp 2014

Konkurransen går av stabelen i HV-02 sin teig, og HV har en lang tradisjon for å stille gode lag. Vi har markert oss svært godt på resultatlistene. Vi håper dette vil gjelde for 2014 også!
Begivenheten avvikles i hovedstadsregionen, nærmere bestemt i Hauerseter leir litt nord for Oslo. Både oppmøte, forlegning, grillfest og premieavslutning vil foregå på samme sted.
 

Arrangeres for 18. gang

Konkurransen foregår som et patruljeoppdrag over 24 timer – hvert lag på fire mann får en rekke utfordringer både i dagslys - og nattemørke. Det er innlagt poster som omhandler grunnleggende soldatferdigheter som: skyting/feltskyting, hinderløype, sanitet, samband, krisehåndtering, lederskap, kunnskap om Forsvaret og generell forsvarskunnskap (f.eks. NATO).
 
Det hele starter med ordregivning til lagførere fredag kveld, og deretter bærer det ut på et spennende døgn fylt med militære utfordringer og oppgaver. Alle lagene må være selvforsynte under det døgnet oppdraget og konkurransen pågår. Samtlige lag må være i mål innen lørdag kveld, og da blir det sosialt samvær og grilling. Det hele avsluttes søndag formiddag med premieutdeling og avslutningsseremoni.
 

Støttes av Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02

NROF arrangerer i år patruljeløpet sitt med støtte fra innsatsstyrke Derby fra HV-02. De vil stille mannskaper på postene og legge til rette for at NROF kan avvikle dette på en god måte.
 

Sentrale ferdigheter under konkurransen

Det er lurt å være godt forberedt! Det vil i løpet av det hektiske døgnet bli utfordrende oppgaver, dog med kjente elementer for de fleste. Deltagerne må regne med å få satt seg selv på en real prøve, og ikke minst samarbeide internt i patruljen/laget.
 
Gode momenter å trene på:
•    Forsvarskunnskap
•    Orientering
•    Måloppdagelse
•    Sanitetsdriller
•    Samband
•    Feltskyting/baneskyting
•    Hinderløype
•    Mestringsøvelser
 
Alle NROFs avdelinger samt Forsvarets avdelinger er invitert, og hver avdeling kan stille flere 4-mannslag om ønskelig.    
 

Påmelding

Send påmelding med «lagets navn/avdeling», fullt navn på lagets fire medlemmer samt kontaktinfo (epost/mobil) til lagfører til: post@nrof.no.
 
Startkontingent kr. 1000,- pr. lag.
Betales NROF på konto: 5033.05.09241
Merk innbetalingen: «Patruljeløp 2014 + navnet på lagfører».
 

Vinnere de siste årene

Troms (2013) - Vinnerlag: Innsatsstyrke Derby, HV-02
Terningmoen (2012) - Vinnerlag: NROF-laget «Jerv»
Steinsjøen (2011) - Vinnerlag: Innsatsstyrke Rype, HV-12
Hurumlandet (2010) -    Vinnerlag: NROF-laget «4Papa»
Rena (2009) - Vinnerlag: «1Papa»
Romsdalsfjellene (2008) - Vinnerlag fra Oslo Politikammer «Svinpælsan Tolosjokkers»

Dette er et bilde fra en tidligere konkurranse, som viser noen av utfordringene man kan møte på under «patruljen»
 
 
Publisert 11. mars 2014 12:02..