Nidaros får ros

Under øvelse Nidaros hadde Forsvaret Operative Hovedkvarter (FOH) sendt ut både et operativt evaluerings team og et taktisk evalueringsteam. Resultatet var meget betryggende for HV-12.

- Resultatet viser at HV-12 har en meget god evne til å planlegge, lede og gjennomføre operasjoner. Evaluering av innsatstyrke Rype, deler av Stabsområde og Nidaros utrykningsområde viser at disse avdelingene også har en meget god operativ status, sier major i HV-12 Lars Jørgen Utne.

I tillegg til dette var Utne svært fornøyd med øvingsutbytte de fikk av øvelsen.

- Øvelse Nidaros ga HV-12 et meget godt øvingsutbytte. Generelt sett ble det en god, til dels meget god, måloppnåelsen på de overordnede øvingsmålene for øvelse Nidaros.

Samarbeid med politiet
En viktig faktor under øvelsen var Heimevernets samarbeid med Politiet, og dette var et sentralt øvingsmål. Utne forteller at HV-12 har et godt samvirke med politidistriktene, og at de vil fortsette å trene sammen i fremtiden.

- HV-12 og politidistriktene har et meget godt samarbeid, og vi har identifisert utviklingspotensial på stabsnivå og samarbeid på «bakken». Innsatsstyrke Rype og utrykningsenhetene (UEH) hos politiet har intensjoner om samvirke på fremtidige treninger/øvinger, sier han. 

Veilleder gir tilbakemelding til HV-soldatene under øvelsen.Veilleder gir tilbakemelding til HV-soldatene under øvelsen.

Publisert 18. desember 2014 19:35..