Ny distriktssjef i Oslo og Akershus, HV-02

Fredag 14. februar innsettes oberst Karl-Henrik Fossmann (54) som sjef for Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02. Distriktet teller ca. 5 000 mobiliserbare soldater med styrker på både land og sjø.
Karl-Henrik Fossmann er oppvokst i Bjerkvik i Nordland. Han overtar etter oberst Stein Erik Lauglo (53), som siden 2009 har innehatt sjefsstillingen. Distriktssjefen er Forsvarets territoriale sjef i Oslo og Akershus. Distriktssjefen er sentral i sikkerhetsarbeidet i regionen og jobber opp mot politi, nødetater og opp til 50 andre aktører i forbindelse med beredskap.
 
Heimevernsdistriktet er organisert i 29 HV-områder pluss innsatstyrke Derby på land og innsatsstyrke Bundle i Oslofjorden samt et eget tradisjonsrikt musikkorps. I forbindelse med terrorhandlingene 22. juli 2011, sikret distriktssjef Stein Erik Lauglo Oslo sentrum med vekt på objektene Stortinget og Forsvarets ledelse på Akershus med ca. 400 innsatssoldater.
 

En leder med erfaringsrik bakgrunn

Oberst Karl-Henrik Fossmann er utdannet ved militære skoler i både i Norge og utlandet og kommer nå fra stillingen som sjef for planavdelingen i Heimevernsstaben på Elverum. Han har bred erfaring fra Forsvaret med tjeneste i operative avdelinger i Hæren, Hærstaben, Forsvarets operative hovedkvarter og Forsvarets skolesenter. 54-åringen har også erfaring fra internasjonale operasjoner på Balkan i regi av både i FN og NATO.
 

Oslo og Akershus er prioritert

Sjefsskiftet fredag gjennomføres i Lutvann leir og seremonien ledes av generalinspektøren for Heimevernet (GIHV) Tor Rune Raabye.
 
– Med et koordinerende ansvar for forsvaret av landets hovedstad, er HV-02 Norges kanskje mest komplekse HV-distrikt, fremhever generalmajoren. Han legger til at Heimevernet er en landsdekkende militær beredskaps- og innsatsorganisasjon med sine ca. 45 000 soldater, som på kort varsel møter frem på vitale objekter for å løse blant annet vakt- og sikringsoppdrag.
 
– Dagens og fremtidens trusselbilde er uforutsigbart. Derfor må vi være forberedt på det verste. Det mest usannsynlige kan plutselig bli sannsynlig, understreker generalmajor Tor Rune Raabye.
Publisert 13. februar 2014 17:45..