Ny sjef besøkte HVSKS

DOMBÅS: Det var knyttet stor grad av forventning til generalmajor Tor Rune Raabye sitt første møte med de ansatte hos HVSKS,  fredag den 6. desember.
Klokken 10.00 presis ankom Heimevernets nyutnevnte GIHV sal 1 og gjennomførte sitt første møte med ansatte på HVSKS. Generalmajor Raabye innledet med å forsikre om at han ikke hadde noen intensjon om å flytte avdelingen, noe som utløste smil og spontan applaus fra salen.
 

Teori og praksis

Raabye ga interessant og konsis informasjon om hva han ønsket å prioritere og hva han så som viktig for at Heimevernet skal nå sine mål. Han understreket blant annet viktigheten av å få KOPene på plass – ikke minst at det materiellet som er planlagt blir anskaffet og fordelt. – Min forgjenger har gjort et solid arbeid med å planlegge – det blir min jobb å iverksette, understreket han, noe som høstet anerkjennende nikk blant de uniformerte tilhørerne.

GIHV på sitt første besøk til HVSKS
 
Etter lunsj fortsatte GIHV sitt møte med HVSKS` ledergruppe, som for dagen var utvidet med påtroppende skolesjef Ove Staurset som inntrer i ny stilling fra januar 2014.
Publisert 18. desember 2014 19:24..