Ny sjef i HV-09

LEDELSE: Oberstløytnant Ingvar Seland (47) ble fredag offisielt innsatt som sjef for Bergenhus Heimevernsdistrikt 09. - Seland er en offiser jeg vil beskrive som klar, tydelig og inkluderende sa Generalinspektøren for Heimevernet.

Avtakket for 5 års tjeneste

Generalmajor Tor Rune Raabye, takket samtidig av oberstløytnant Magnus Valkner, som har ledet HV-distriktet i fem år.

Raabye karakteriserte Valkner som en av Heimevernets mest drivende ledere, med evnen til å holde fokus på det operative samtidig som alle forvaltningsoppgaver løses på en forbilledlig måte.


Har utført et bredt spekter av oppgaver

- Han er også opptatt av at HV-09 skal være et troverdig «militært multi-tool», klar til å løse oppgaver innenfor et bredt spekter. Det at så mange av HV-09s sivile samarbeidspartnere er tilstede her i dag, vitner om at Valkner langt på vei har lykkes med dette, sa GIHV før han ønsket Valkner lykke til videre.

For oberstløytnant Valkner går nå ferden videre til Roma og et halvt år på skolebenken ved NATO Defense College der.

Den nye sjefen

HV-09s nye sjef, oberstløytnant Ingvar Seland, er opprinnelig fra distriktets egen teig og er bosatt i Os utenfor Bergen. Han kommer nå til HV-09 fra stillingen som sjef Lederstøtte i Heimevernsstaben på Elverum. Hans militære karriere startet på Befalsskolen for Infanteriet i Sør-Norge i 1986. Deretter jobbet han seg oppover i 3. bataljon ved Brigaden i Nord-Norge - fra instruktør til nestkommanderende - kun avbrutt av utdanning ved Krigsskolen.

I 1994 dro han til Finnmark, nærmere bestemt Porsangmoen, hvor han har tjenestegjort i en rekke stillinger - en kort periode også som bataljonssjef ved Jegerbataljonen i Finnmark Regiment. Seland har også bakgrunn fra Forsvarets innsatsstyrke/Hær, TRADOK og ved Hærens våpenskole. Den nye distriktssjefen har også utenlandstjeneste bak seg, både fra Kosovo, Bosnia Hercegovina og Afghanistan, og dessuten gjennomført stabsskole 1 og en Master of Military Art and Science fra U.S. Army Command and General Staff College.

Nå ser han fram til nye utfordringer som sjef for over 4600 HV-soldater i Hordaland og søndre del av Sogn og Fjordane.

Spent og ydmyk

- Jeg er glad og stolt, men samtidig spent og ydmyk. Det blir en stor overgang fra å være stabsoffiser til å overta som sjef for Bergenhus heimevernsdistrikt. I løpet av den uken jeg har tilbrakt ved distriktet har jeg fått et meget godt inntrykk, noe som bare bekrefter det gode inntrykket jeg hadde av HV-09 fra min tidligere jobb i HV-staben, sier Seland.

Ny sjef HV-09, oblt. Ingvar Seland (t.v.), Generalinspektøren for Heimevernet, generalmajor Tor Rune Raabye og avtroppende sjef HV-09, oblt. Magnus Valkner.Ny sjef HV-09, oblt. Ingvar Seland (t.v.), Generalinspektøren for Heimevernet, generalmajor Tor Rune Raabye og avtroppende sjef HV-09, oblt. Magnus Valkner.
Seland takket også Valkner for å ha overlevert et HV-distrikt i god skikk.

Om seg selv som leder, sier han følgende:

- Ledertypen «den ensomme rytter» er ikke lenger aktuell. Ingen sjef er bedre enn det teamet han eller hun har rundt seg.
 

«Jeg er opptatt av det jeg kaller ansikt-til-ansikt-lederskap, og av å bygge gode team.» - Ingvar Seland, ny sjef HV-09

 
Jeg baserer også mitt lederskap på verdier. I tillegg til Forsvarets kjerneverdier står familie, tillit, gjensidig forståelse, samt ansattes kompetanse og trivsel høyt.

Jeg er også opptatt av helhet, slik at vi sammen kan bidra til å nå de mål som er satt, både for HV-09, Heimevernet og Forsvaret.

Publisert 17. september 2014 17:34..