Nye utbetalingsrutiner utsettes

INFO: Cyberforsvaret har sett seg nødt til å utsette enkelte prosesser i forbindelse med innføringen av HRM i FIF. Derfor er innføringen av det nye lønnssystemet i Heimevernet utsatt til 1.1.2015.
​Opprinnelig var datoen satt til 1.september.

Det er Forsvarets lønnsadministrasjon (FLA) som har bedt Heimevernet om å gå over fra halvmånedlig til månedlig avlønning for personell som er inne til trening, øvelse eller skarpe oppdrag.

Bakgrunnen for dette er innføring av SAP, som ikke støtter avlønning to ganger per måned.

Praksis for lønnskjøring fremover

Når praksisen etter nyttår endres fra to til en lønnskjøring, kan dette medføre at enkelte i verste fall kan få utbetalt lønn og godtgjørelse en og en halv måned etter at aktiviteten vedkommende var med på er gjennomført. Lønn vil normalt bli utbetalt i måneden etter at treningen/øvelsen har funnet sted.

– Dette personellet er med hjemmel i lov innkalt til tjeneste i HV, bort fra familie og arbeid i det sivile samfunn, med den belastning dette er. Samtidig er det flere av disse som ikke opparbeider lønn fra arbeidsgiver under denne tjenesten.  

Det er derfor av avgjørende betydning at utbetaling av lønn og tillegg skjer så raskt som mulig etter gjennomført aktivitet, supplerer major Hugo Thoresen i Heimevernsstaben.

Mulighet for forskudd

For det personell som skulle få problemer med månedsavlønning, vil muligheten for lønnsforskudd være tilstede. En ordning med lønnsforskudd vil gjelde for det personell som får et lønnstrekk hos sin hovedarbeidsgiver før utbetaling fra Forsvaret.

– I enkelte tilfeller vil vi be om dokumentasjon fra arbeidsgiver, sier Wigen.

Endringene vil etter den nye planen være gjeldende fra nyttår.​
Publisert 17. september 2014 19:21..