Nytt flerbruksbygg gir økt beredskap i hovedstaden

BEREDSKAP: Statssekretær Øystein Bø (H) åpnet tirsdag et nytt flerbruksbygg på Lutvann. Bygget vil gi Heimevernet i Oslo og Akershus bedre logistikk og reaksjonsevne.
​Det er Forsvarsbygg som har vært byggherre for det 3000 kvm store anlegget. Bygget består av to store haller vil samle fasilitetene til innsatsstyrken i HV-02 under samme tak. 

- Flerbruksbygget løfter reaksjonsevnen til et annet nivå. Vi er fantastisk glade for dette, sier sjef for Innsatsstyrke Derby i HV-02, major Øystein Mjelle.

Dekker mange behov

Bygningen inneholder blant annet rom for våpenlagring, utstyrslagring og kjøretøy, og har fasiliteter for vedlikehold av utstyr. Det kan bli brukt som undervisningsrom og forsamlingslokale, og til klargjøring og etterarbeid i forbindelse med oppdrag. 

I bakkant av hallene er det med skap for oppbevaring av personlig utstyr, og i tillegg har bygget moderne kontorlokaler og møterom.

Ikke minst kan man drive operasjoner fra flerbruksbygget, forteller Mjelle: 
- Det gjør at vi kan være oppe og gå med én gang alarmen går. 

Logistikk og drift

Innsatsstyrkesjefen sier det nye bygget vil løse mange utfordringer i forhold til logistikk og drift, og at klargjøringstidene for trening kortes ned:

- Her kan alle troppene operere mer eller mindre parallelt, sier Mjelle.
Generalinspektøren for Heimevernet, generalmajor Tor Rune Raabye, mener bygget er svært viktig for beredskapen i hovedstadsområdet:

Når det usannsynlige blir sannsynlig

- Anlegget vi åpner i dag forenkler evnen til å bygge opp innsatsstyrken raskt. Dermed bidrar det til økt beredskap for HV-02, Forsvaret og nasjonens hovedstad. Heimevernet er en organisasjon som må være forberedt på at det usannsynlige blir sannsynlig. Dette bygget er en bekreftelse på at vi tar det på alvor, sier Raabye.


Økt beredskap og evne til å reagere

- Heimevernet er en meget viktig samfunnsressurs og relevant militær kapasitet for håndtering av episoder i fred, krise og krig. Investering i mer enn 80 mill. kroner på nytt flerbruksbygg til Heimevernet her på Lutvann vil bidra til å øke den operative evnen, bidra til økt beredskap og evne til å reagere på kort varsel. Flerbruksbygget vil være et viktig element for å kunne gi befal og mannskaper gode muligheter for effektiv utdanning, trening og øving, sa statssekretær Øystein Bø (H) i sin tale til de fremmøtte. ​

Bildeserie fra åpningen finnes på vår facebookside: facebook.com/heimevernet​
Publisert 17. september 2014 19:17..