Økt Mobilitet

Nye feltvogner har vært på Heimevernets ønskeliste i mange år. Nå ser det ut som  ønsket innfris, og de gamle Mercedes 240-ene blir byttet ut.

– Nå er prosjekt 5044, feltvogner til Heimevernet, blitt et planlagt prosjekt. Vi har fått bevilgninger til å starte prosjektet med å skifte ut HVs Mercedeser, én til én, med tilsvarende kjøretøy, forteller stabsoffiser materiell i planavdelingen i Heimevernsstaben, major Per-Erik Bjerkås. Han legger til: – Grunnen til at det kalles et planlagt prosjekt er at det ikke er ”full fart” før det er et godkjent prosjekt. Dette innebærer at arbeidet med kravdokumenter og fremskaffelsesløsning starter for fullt denne høsten.

Patruljekjøretøy

Den opprinnelige tanken med prosjektet var å få et rent lagskjøretøy med åtte seter. Dette for å transportere et komplett åttemannslag med personlig utstyr og lagsvæpning, troppsvæpning og troppsutstyr på tilhenger.

­– Et slikt kjøretøy vil det ta lengre tid å skaffe enn det investeringsvinduet som er ”åpent” til 2015, tillater. Det tar tid å få på plass et lagskjøretøy med innredning og utstyr. I patruljekjøretøyet vi nå går for, blir det fem, maks seks seter, slik det ser ut nå. Hvilken type bil det blir er ennå ikke bestemt, forteller Bjerkås.

Mål med prosjektet​

Mercedes feltvogn har vært i bruk i Forsvaret siden tidlig 80-tall. Heimevernet fikk tilført disse feltvognene på starten av 2000-tallet og har i dag cirka 570 stykker.

– Effektmålet med innføring av nye feltvogner er å øke mobiliteten i HVs avdelinger, ved å ha tilgang på feltvogner for hurtig fremrykking av tropper og materiell, forklarer han.

Samfunnsmålet for prosjektet er at HV sikres operativ utholdenhet i øving og operasjoner ved å ha tilgang på fleksible feltvogner. – Det vil si at man skal ha et kjøretøy som kan brukes til det meste, utfordringen er antall seter, men dette får vi til!

På slutten av 2013

– Prosjektet er helt i startfasen, men jeg håper faktisk å se materiell allerede på slutten av 2013, sier major Bjerkås som har ansvaret for prosjektet. Med seg på laget har han Are Bakkhaug fra Heimevernets skole- og kompetansesenter og ressurspersoner fra distrikts-Norge.

Publisert 18. desember 2014 19:50.. Sist oppdatert 29. juni 2015 23:48.