Økt samarbeid mellom HV-02 og politiet

For å bedre samarbeidet mellom Oslo og Akershus HV-distrikt 02 (HV-02) og politiet, er det blitt holdt fire seminarer på Lutvann leir i Oslo. Agendaen var å fortelle politiet hva Forsvaret kan bidra med og å bli bedre kjent med hverandre.

– Det viktigste er at politiet og Forsvaret er enige om hvordan Forsvaret skal støtte politiet, presiserer oberst Stein Erik Lauglo, distriktssjef i HV-02.

På seminaret var hovedfokuset at samarbeidet mellom politiet i Oslo og HV-02 skal forbedres. Samarbeidet har alltid vært godt, men gjennom større forståelse for hverandre skal det bli bedre beredskap.

Oberst Lauglo nevnte flere punkter som han mener at politiet og Forsvaret må forbedre seg på. Det viktigste er å kjenne hverandre, få kjennskap til arbeidsmetoder, ressurser og nivå. Samtidig trengs det et tettere samarbeid slik at de eksisterende mulighetene kan utnyttes bedre. Gjennom felles øvelser og seminarer mener Lauglo at samarbeidet kan styrkes.

Enklere å bistå etter ny bistandsinstruks
Raskt etter 22. juli ble det gjennomgått og vedtatt en ny bistandsinstruks. Den nye bistandsinstruksen effektiviserer kommunikasjonen mellom etatene og inneholder klare instrukser for hastetilfeller. Samtidig stilles det nå større krav til samtrening mellom Forsvaret og politiet.

Den viktigste endringen går ut på at Forsvaret kan planlegge og forberede seg uten en formell beslutning. Dette skal sikre rask innsats og dialog mellom politiet og Forsvaret.

– Det er viktig med tidlig kontakt, sier obersten.

Fra venstre: Harald Rasmussen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ( DSB), major Nils Andberg fra HV-02, Tone Kavli operasjonsansvarlig i Asker og Bærum politidistrikt, Bjørn Jahr operasjonsleder i Romerike politidistrikt og major Stein Hesstvedt fra HV-02.Fra venstre: Harald Rasmussen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ( DSB), major Nils Andberg fra HV-02, Tone Kavli operasjonsansvarlig i Asker og Bærum politidistrikt, Bjørn Jahr operasjonsleder i Romerike politidistrikt og major Stein Hesstvedt fra HV-02.

Alle avdelinger hjelper til
Andre avdelinger i Forsvaret holdt også innlegg under seminaret. Forsvarets ammunisjon- og EOD-skole (FAES) var tydelige på at de har ressurser som kan bistå med rydding av eksplosiver. Selv om politiet har egen bombegruppe, kan FAES bidra med den støtten som trengs, men de ønsker på ingen måte å konkurrere med politiets egen bombegruppe.

Hans Majestet Kongens Garde (HMKG) presiserte at de kan bistå politiet i Oslo og Asker og Bærum politidistrikt med pansrede kjøretøy, eskortetropper og geværkompanier i situasjoner der politiet skulle trenge behov for militær støtte.

Selv om politiet spør om bistand, betyr ikke det at de gir Forsvaret politimyndighet. De militære styrkene som bistår politiet, blir underlagt politimesteren i distriktet. Det er politimesteren som bestemmer om Forsvarets bistandssoldater skal bære våpen og lignende.

Publisert 18. desember 2014 18:34..