Omorganisering i innsatsstyrke

Kan man få til et stort engasjement og mye entusiasme når det gjelder temaet omorganisering? Svaret er utvilsomt ja!
Med stort engasjement har befalskorpset i innsatsstyrke Derby gjennom helgen diskutert sin egen organisasjon. Bakgrunnen var det nye oppdraget Derby fikk i januar om å etablere og trene én innsatstropp ti dager mer enn resten av styrken.

Hvordan skal dette løses? Hvilke konsekvenser får dette og hvilke endringer må gjennomføres? Sjef i innsatsstyrke Derby ønsket å få tilbakemeldinger, innspill og tanker fra hele organisasjonen. For å få til dette, var det nødvendig å samle befalet til samtaler og diskusjoner.

– Det er alltid bra å bli inkludert i en omorganisering, sier en av troppssjefene.
Troppssjefer og lagførere har vært delt inn i grupper og har diskutert hva som er Derbys kultur, hvordan rekruttere til styrken, hvilke krav skal settes til soldatene som allerede er i styrken, og hvordan etablere troppen som skal trene ekstra.

– Det er utfordrende spørsmål vi har fått forelagt og det har blitt gode diskusjoner i gruppa, sier en av lagførerne.

Sjefen og staben har etter denne helgen fått mange gode innspill, det har vært gode diskusjoner gjennom svært aktiv deltagelse fra engasjert befal.

– Nå blir det opp til ledelsen i Derby å avgjøre hvordan styrken skal se ut, og forhåpentligvis vil noen av innspillene fra oss hjelpe dem i å ta de gode og riktige beslutningene for styrken, sier hovedtillitsvalgt i Derby.

Øystein Mjelle, sjef innsatsstyrke Derby, HV-02
– Det vil alltid bli noe usikkerhet og spørsmål når det er snakk om endringer og omorganisering, sier major Øystein Mjelle, sjef i innsatsstyrke Derby.

Han fortsetter: – Siden staben i Derby ikke ser og snakker med alle innsatssoldater og befal daglig, er bidragene fra denne helgen et viktig supplement til de beslutningene som nå skal fattes.

– Det er viktig for meg som sjef å få tilbakemelding fra befalet, det er de som har på støvlene ute i tropper og lag. Gjennom deltakelse i prosessene håper jeg at det i befalskorpset skapes forståelse for og eieforhold til beslutningene, det er viktig og det føler jeg vi har oppnådd.

– Jeg er meget godt fornøyd med det engasjement som legges for dagen, avslutter Mjelle.
Publisert 30. mars 2014 22:17..